Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Archive for the ‘Tietue 2011 nro 4’ Category

Vuoden 2011 viimeinen Tietue tarjoaa ajatuksia kirjaston käytöstä, kielitieteen väitöskirjojen lähdeanalyysia sekä pohdintoja kansainvälisen tietoalan konferenssin annista.

  1. Kirjaston käyttö tänään ja vuonna 2020
  2. Väitöskirjojen lähdeluetteloiden kertomaa -sarja. Osa 1: Kielitieteen väitöskirjat
  3. Internet Librarian International 2011 – fyysistä ja digitaalista kirjastoa etsimässä
  4. Innovaatioita tietoalan tarpeisiin
  5. 2012 juhlimme 100-vuotiasta tieteellistä kirjastoa!

– Jyväskylän yliopiston kirjaston viestinnän työryhmä

Read Full Post »

Kirjaston toiminnan tuloksellisuuden tarkastelu säännöllisesti on olennaista kirjaston johtamisen kannalta. Jotta evaluointi ylipäätään olisi mahdollista, tarvitaan tilastollista havaintoaineistoa. Itseäni on viime aikoina kiinnostanut erityisesti se, paljonko kirjaston palveluja käytetään ja miltä käyttö näyttää suhteessa muihin yliopistoihin. Pidemmän aikavälin trendejä tarkastelemalla olen yrittänyt hahmottaa myös asiakkaiden tiedollisessa toiminnassa tapahtuvia muutoksia.

Ahkerat tiedonkäyttäjät ovat myös tuottavia tutkijoita.

(lisää…)

Read Full Post »

Väitöskirjojen lähdeanalyysi palvelee kahta keskeistä päämäärää. Se on työväline, jota hyödynnetään, kun tarkastellaan kirjaston ydintehtävien onnistumista. Tämän lisäksi lähdeanalyysi tarjoaa mahdollisuuden pohtia tieteellisen keskustelun rakenteita ja tieteenalojen julkaisukulttuureja ja niissä mahdollisesti tapahtuvia muutoksia.

Myös humanistit suosivat  tieteellisten artikkeleiden julkaisua monografioiden ja kokoomateosartikkeleiden rinnalla

OKM:n ylläpitämä KOTA-tietokanta antaa varsin yksiselitteisen kuvan humanististen alojen julkaisukulttuurien muutoksesta. Yhteinen nimittäjä 2000-luvun aikana tapahtuneelle muutokselle on julkaisemistahdin tiivistyminen julkaisutoiminnan kaikilla osa-alueilla. Kotimaisilla foorumeilla tapahtuva julkaiseminen on kaksinkertaistunut vuosikymmenen alusta vuosikymmenen loppuun ja vastaavasti ulkomaisilla foorumeilla peräti nelinkertaistunut. KOTA –tietokannasta nouseva tärkeä huomio on, että myös humanistit suosivat yhä useammin tieteellisten artikkeleiden julkaisua monografioiden ja kokoomateosartikkeleiden rinnalla. Myös kansalliset tieteenalat tähtäävät kansainvälisille areenoille, sillä 2000-luvun lopulla humanistit julkaisevat artikkeleitaan yhtä paljon kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin tiedelehdissä.

(lisää…)

Read Full Post »

Internet Librarian International 2011  pidettiin lokakuun lopulla Lontoossa. Teemana oli New Normal lähitulevaisuuden kirjastoissa, mitä meidän tulisi tehdä ja osata? Esityksissä kerrottiin kirjaston markkinoinnista, verkkoviestinnästä ja opetuksesta – ylipäätään kirjastoista asiakkaiden ja netin välimaastossa. Minua kiinnostivat eniten puhujien näkemykset fyysisen kirjaston ja digitaalisten kirjastopalvelujen suhteesta; kuinka rakennetaan tulevaisuuden yliopistokirjastopalveluja?

Jyväskylän yliopiston pääkirjastossa kirjastorakennuksen käyttö on vilkasta. Opiskelijat tekevät ryhmätöitä, tapaavat toisiaan, kirjoittavat kirjallisia töitä, käyttävät internetiä sekä lukevat painettua ja digitaalista aineistoa. Aineiston käytön ja työskentelytilan lisäksi kirjastolla on siis paikkana myös suuri sosiaalinen merkitys.

(lisää…)

Read Full Post »

Internet Librarian International –konferenssi lupaa alaotsikossaan innovaatioihin ja teknologiaan keskittyvän konferenssin tietoalan ammattilaisille. Lokakuussa Lontoossa järjestetty kolmastoista kokous tarjosikin runsaasti sekä teknologian että innovaatioiden käsittelyä. Ideoita, haasteita ja kysymyksiä löytyi niin yritysmaailman kuin kirjastonkin edustajille.

Kirjasto- ja tietoalan ammattilaisen haasteista puhuminen toistaa useasti itseään. On totta, että teknologia luo uusia mahdollisuuksia sekä hyvässä että pahassa. On myös totta, että internet on mullistanut sekä tulee mullistamaan tiedonhankintaa ja kirjastoalaa. Näiden asioiden toistaminen kertoo siitä, että sekä kehittyvä teknologia että tiedonhallinnan haasteet ovat moninaiset ja vaikuttavat informaatioalaan monin tavoin. Tietoammattilaiset ovat näiden haasteiden edessä samassa asemassa kuin heidän tietoa etsivänsä asiakkaansakin: mahdollisuuksien paljous hankaloittaa oleellisen löytämistä ja jokaisen klikkauksen takana vaanii kyyninen informaatioähky.

(lisää…)

Read Full Post »

Yliopiston kirjasto juhlii satavuotista taivaltaan yhdessä yliopiston opiskelijoiden ja yliopiston henkilökunnan kanssa. Avaamme ovet myös kaupunkilaisille suosituilla kirjastokierroksilla ja esittelemme aarteitamme näyttelyin sekä päiväkohtaisin esillepanoin.

Ensimmäinen avointen ovien päivä on Vanhan kirjan talven tapahtuman aikaan perjantaina 10.2.2012. Kierrokset pyörähtävät käyntiin tasatunnein klo 10–13.

Keväällä koittaa myös perinteinen dyykkauspäivä, jolloin voi tehdä ilmaisia löytöjä poistokirjoista.

Sadan vuoden aikajana somistetaan näkyviin osastollemme Jyväskylän Kirjamessuilla 30.3.-1.4.2012 Paviljongissa. Antikvaarinen kirjamyynti muutamine harvinaisuuksineen on myös avoinna messuilla.

(lisää…)

Read Full Post »