Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Archive for the ‘Tietue 2012 nro 3’ Category

  1. Tiedonhallinnan taidoilla plagiointi aisoihin
  2. Results of the usability tests on e-book platforms
  3. Kirjastomaailman megatapahtuman kulisseissa
  4. Kirjasto informaatiotaitojen oppaana

Jyväskylän yliopiston kirjaston viestintätyöryhmä

Read Full Post »

Akateeminen rehellisyys ja tutkimuksen hyvät käytänteet ovat olleet tieteen tekemisen perusteet iät ajat. Keskustelu aiheesta on entisestään vahvistunut viime vuosina, sillä plagiointi on tullut osaksi opiskelua ja tutkimusta eri puolilla maailmaa.

Keskeisenä syynä vilpin yleistymiseen ovat Internetin helppokäyttöisyys ja ennen kaikkea vapaasti käytettävien e-aineistojen lisääntyminen.

Suomalaisen koulutusjärjestelmän kasvateille plagiointi on tuttu käsite, ja kaikki korkeakoulut ilmaisevat noudattavansa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan vuonna 2002 laatimaa ohjeistoa hyvistä tieteellisistä käytänteistä. Jyväskylän yliopisto on myös muiden suomalaisten korkeakouluyhteisöjen tavoin hankkinut plagiaatintunnistusjärjestelmän. Tutkijoiden mielestä plagiointi on käytännössä haastavampi ilmiö, koska vilpilliset teot ovat moninaisia ja niiden tutkiminen edellyttää, että tutkittavat tunnustavat tekonsa. (lisää…)

Read Full Post »

In the last issue of Tietue, I told you about the project, a usability test of four different e-book platforms, I was doing during my six-month internship at the Jyväskylä University Library. In this issue, I want to tell you about the results and insights that were gained from this project.

Four different platforms and their functions were tested for usability. They included Ebrary, Springerlink, Ebsco and Dawsonera. The most important part of the tests was a task sheet that was given to eight test persons. They were asked to complete and comment on it. Their work and comments were caught with a video camera, to make the evaluation easier.

E-book with iPad.

(lisää…)

Read Full Post »

Suomalaisten lomakauden päättyessä, ennen syksyisen aherruksen alkamista, kokoontui lähes 4000 kirjastoalan ammattilaista ympäri maailmaa Helsingin messukeskukseen. Kirjastoalan suurimman kansainvälisen järjestön IFLAn konferenssi toi viikoksi yhteen informaatioalan osaamista yli 120 maasta. Konferenssi on edellisen kerran järjestetty Suomessa vuonna 1965, joten panostus tämänvuotiseen konferenssiin oli koko maanlaajuisesti huomattava.

Jyväskylästä oli edustusta mukana niin konferenssin johtoportaassa, posterisessioissa, vapaaehtoisina kuin konferenssivierainakin. Pääsin itse kokemaan kansainvälistä tunnelmaa sekä vapaaehtoistöissä että posteriesityksissä. (lisää…)

Read Full Post »

Kokemuksia IFLAn Continuing Professional Development & Workplace Learning ja Information Literacy – satelliittikongressista Tampereelta 8.-10.8.2012

Mitkä ovat kirjaston mahdollisuudet informaatiotaitojen oppimisen edistäjänä?

Kirjaston ja kirjastohenkilökunnan keskeistä tehtävää informaatiotaitojen oppimisessa kuvasi esityksessään Librarian facilitating learning through Guided Inquiry informaatiotutkimuksen professori emerita Carol Kuhlthau (Rutgers University, Yhdysvallat). Hänen kehittämänsä konstruktivistiseen oppimiseen pohjaava informaatiotaitojen oppimisprosessin mallinnus Information Search Process (ISP) on myös Jyväskylän yliopiston kirjaston opetustyön pohjana. ISP:stä jatkokehitetyssä Guided Inquiry / Guided Inquiry Design -mallissa kuvataan myös opiskelijaa ympäröivän yhteisön toimintaa. Kirjastolla ja kirjastohenkilökunnalla on tässä oma tärkeä tehtävänsä. Uudessa mallissa huomioidaan oppiminen monimuotoisemmin kuin lineaarisena käyttäytymisenä. Kuhlthau nostikin oppimisen keskiöön paitsi ajattelun myös tunteet, kiinnostuksen ja tekemisen.

”Research matters!” – Carol Kuhlthau (lisää…)

Read Full Post »