Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Archive for the ‘Tietue 2014 nro 1’ Category

Vuoden ensimmäisessä Tietueessa pohditaan e-aineistojen näkyvyyttä kirjastoissa ja iPadeja osana kirjaston palveluita. Lisäksi käsitellään avointa kulttuuriperintöä sekä tutkijoiden näkyvyyden ja tunnettuuden haasteita.

  1. E-aineistot esiin
  2. ”Hei mä lainaisin sellaisen iPadin” – kirjaston ratkaisu e-kirjojen käytön lisäämiseksi
  3. Avoin kulttuuriperintö OpenGLAM
  4. Ketkä ovat University of Jyvdskyld:n tutkijoita?

Kirjaston ajankohtaisia asioita voi seurata myös JYKe-blogistamme, Facebookista ja Twitteristä.

Toimituskunta

Read Full Post »

Jyväskylän yliopiston kirjaston aineistohankinnan budjetista yli 80 % käytetään elektronisiin aineistoihin. E-kirjoja kirjastomme tarjoaa noin 370 000. Merkittävä osa niistä on historiallista digitoitua aineistoa. E-lehtiä on tilattu reilusti yli 20 000. Painetuista lehdistä on tilaus tällä hetkellä voimassa noin 900 lehdestä.

Tarkempia tilastoja vuoden 2013 saadaan vasta maalis-huhtikuussa, mutta suurimpien e-kirjavälittäjiemme tilastojen perusteella latausmäärät kasvoivat viime vuonna hienosti; esimerkiksi DawsonEralla oli vuonna 2012 latauksia hieman reilut 70 000, mutta vuonna 2013 yli 130 000. DawsonEraan hankitaan kirjoja pitkälti hankintaesitysten perusteella, mikä takaa niiden tarpeellisuuden ja runsaan käytön.

(lisää…)

Read Full Post »

Kirjasto on tarjonnut asiakkailleen lukuisia e-kirjakokoelmia jo vuosituhannen vaihteesta alkaen. Kuluneet vuodet ovat tuoneet suuria muutoksia kokoelmien laajuuteen ja e-kirjoista löytyy jo huomattava määrä yliopiston kurssivaatimuksissa olevaa kirjallisuutta. Kirjaston hankintapolitiikka suosii elektronista aineistoa painetun sijaan, joten lukemat ovat jatkuvassa kasvussa.

Kurssikirjastossamme sekä osin muissakin kokoelmissamme on käytössä QR-koodit (Quick Response Code), jotka avaavat linkin e-kirjaan. Kun älypuhelimeen tai tablettiin on ladattu lukuohjelma, pääsee QR-koodin kautta suoraan e-kirjaan.

QR-koodien lukemista iPadilla. KUVA: Arto Ikonen

QR-koodien skannaamista iPadilla. KUVA: Arto Ikonen

(lisää…)

Read Full Post »

Felix Nadar in Gondola of a Balloon. Nadar (Gaspard-Félix Tournachon) [French, 1820 - 1910], about 1863. Digital image courtesy of the Getty's Open Content Program.

Felix Nadar in Gondola of a Balloon. Nadar (Gaspard-Félix Tournachon) [French, 1820 – 1910], about 1863.
Digital image courtesy of the Getty’s Open Content Program.

Jyväskylässä viime vuoden marraskuussa järjestetty Open knowledge roadshow Jyväskylä -tapahtuma oli osa Open Knowledge Finlandin järjestämää Avoimen tiedon kuntakiertuetta. Tapahtuma koostui kuudesta rinnakkaisesta aamuseminaarista sekä iltapäivän päätapahtumasta Lutakon Dynamossa. Aamulla osallistuimme Suomen käsityön museolla järjestettyyn Avoin kulttuuriperintö / Open Glam -tapaamiseen. Sen muut osallistujat tulivat pääosin Jyväskylän kirjastoista, museoista ja arkistoista. Tapaamisessa meille kerrottiin avoimen kulttuuriperinnön -hankkeiden tavoitteista, ja esiteltiin olemassa olevia palveluja. Lopuksi keskustelimme, miten avoimen tiedon periaatteita voisi edistää.

(lisää…)

Read Full Post »

Osallistuin keväällä 2013 järjestettyyn bibliometriikka-seminaariin, jossa CSC:n Yrjö Leino avasi julkaisutoiminnan bibliometrisen tarkastelun problematiikkaa. Leinon tarkastelussa olivat erityisesti Thomson & Reutersin WOS- ja Elsevierin Scopus -tietokannat. Tutkimuksen arvioinnissa on osattava kiinnittää huomio niin kutsutun raakadatan heikkouksiin, joista merkittävimmät ovat tieteenalaluokittelun karkeus, tieteenalojen epäsymmetrinen asema, lehtien ja julkaisusarjojen valintaperusteet ja suomalaisten julkaisujen heikko näkyminen datassa.

Jyväskylän yliopiston nimen osuminen kohdalle näyttää tuottavan ongelmia sekä tutkijoille että kansainvälisille toimijoille.

Datassa on myös suoranaisia virheitä, joista tutkimuksen arvioinnin kannalta kiusallisimmat ja runsaasti käsityönä tehtävää korjaamista vaativat ovat affiliaatioiden ja tekijöiden nimiin kohdistuvat kirjoitusvirheet sekä viittaustietojen virheellisyydet.

(lisää…)

Read Full Post »