Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Archive for the ‘Tietue 2015 nro 4’ Category

Vuoden viimeisessä Tietueessa tarkastellaan tieteen tekijyyden ja omistajuuden problematiikkaa. Toisena teemana on asiakaspalvelun sekä kirjaston tilojen kehittyminen asiakkaiden uudenlaisten tarpeiden ja työskentelytapojen myötä. Koulutussuunnittelijamme Erasmus-matkaraportissa palataan Espanjan aurinkoon.  Uuden vuoden ensimmäinen Tietue ilmestyy helmikuussa 2016.

  1. Luottamus, tekijyys ja omistajuus tieteessä
  2. Raitatuoleista keinutuoleihin ja säädettäviin työpöytiin
  3. Puhkeavia kukkia ja takahuone kunnossa
  4. Tarpeiden, palvelujen ja tilojen muutoksia
  5. Erasmus Staff Training Week, 18. -22-5-2015, Granadan yliopisto

 

Joulu15_600x450

Read Full Post »

Tieteellinen toiminta ja ennen kaikkea siihen liittyvät eettiset käytänteet perustuvat luottamukseen. Luottamus taas peilautuu tutkijoiden ja heidän edustamiensa tutkimusorganisaatioiden maineeseen. Eettisen tarkastelun kestävä tutkimus on arvo, jonka rikkomisesta seuraavat toimet on selkeästi ilmaistu mm. Jyväskylän yliopiston eettisissä periaatteissa:

”Opiskelijan harjoittama plagiointi tai muu vilppi opiskelussa ei loukkaa vain heidän opettajiaan ja ohjaajiaan, vaan on loukkaus koko yliopistoyhteisöä ja sen noudattamia eettisiä periaatteita kohtaan.”

Samat eettiset periaatteet koskevat yhtä lailla yliopiston tutkimushenkilökuntaa.

Luottamus ja tieteen eettiset käytänteet näyttävät joutuvan koetukselle, kun tutkimustoimintaa mitataan ja arvotetaan yhteismitallisesti samojen kriteereiden mukaisesti. Lähtökohtana on, että tieteenalasta riippumatta kunnia pitäisi pystyä osoittamaan sille, jolle se kuuluu (ks. Jyväskylän yliopiston julkaisueettiset periaatteet).

(lisää…)

Read Full Post »

Moni Jyväskylän yliopistosta valmistunut muistaa Arto Sipisen suunnittelemien rakennusten mustavalkoiset raitatuolit. Pääkirjastossa alkuperäisillä raitatuoleilla istutaan edelleen ahkerasti, tosin kankaat on ehditty uusia moneen kertaan. Kirjastoa käyttävien opiskelijoiden työskentelytavoissa on tapahtunut vuosien saatossa suuria muutoksia. Yksin opiskelu on vähentynyt ja ryhmätöiden teko lisääntynyt. Tietokonepaikat ovat suuressa suosiossa, mutta opiskelijoilla on paljon myös omia laitteita. Kirjaston asiakas kaipaa nyt ergonomiaa, viihtyisyyttä ja levähdyspaikkoja. Vuonna 1974 avatun pääkirjaston tiloja on muutettu nykytarpeita vastaaviksi ja kalusteita uusittu. Viimeisimmät kalustehankinnat ovat kuusi säädettävää tietokonepöytää seisomatyöskentelyyn ja kymmenen suuren suosion saavuttanutta keinutuolia.

Kirjastorakennuksen keskellä oleva pääportaikko jakaa kirjaston kahteen osaan: hiljaiseen tilaan ja toiminnalliseen tilaan, jossa puhe ja ryhmätyöskentely ovat sallittuja. Erilaisia tiloja tarvitaan, koska myös käyttäjät ja heidän tarpeensa ovat erilaisia.

(lisää…)

Read Full Post »

Hyvä asiakaspalvelu rakentuu yllättävänkin pienistä asioista

– Olemme ylistämällä alistettuja, totesi Oulun kirjastotoimen apulaisjohtaja Maija Saraste Jyväskylän kirjastojen marraskuisessa koulutuspäivässä ja osui sanoillaan kirjastojen ongelman ytimeen.

Kirjastot saavat lähes poikkeuksetta palautetta kerätessään ylisanoja ja hehkutusta, mutta kukaan ei kiellä sitä, että kehitettävääkin löytyy.

– Jos palvelumme on niin hyvää, miksi asiakaspalveluvuorot eivät kuitenkaan ole se kaikkein suosituin työtehtävä? Entä jos alkaisimme ajatella, että asiakkaiden tyytyväisyys ei riitä, vaan heidän tulisi olla vaikuttuneita? Saraste kysyi yleisöltään.

Jotain olennaista kertoo myös Oulussa saatu palaute, jossa todettiin, että ”palvelu oli hyvää, kunhan sitä sai”. Hyvä palvelu rakentuu pienistä asioista, kuten siitä, että asiakas huomioidaan heti ja häntä tervehditään. Tervehtiminen antaa viestin siitä, että tuossa on ihminen, jolta voi tarvittaessa kysyä.

(lisää…)

Read Full Post »

Jyväskylän kirjastojen yhteistyö näkyi tänäkin vuonna yhteisen koulutuspäivän merkeissä. Marraskuussa kirjastolaiset kokoontuivat pohtimaan teemaa Asiakkaat ja kirjastoammattilaiset muuttuvassa kirjastotilassa.

Tulevaisuuden kirjasto on sekä uusia tiloja, mutta myös uusia palvelumuotoja, joilla vastataan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Koulutuspäivän keskeiset kysymykset liittyivätkin siihen, tunteeko kirjasto asiakkaidensa tarpeet ja voiko niitä ennakoida? (lisää…)

Read Full Post »

Un pueblo puede encerrar miles de tesoros
(Yksi kaupunki voi sulkea sisäänsä tuhansia aarteita)

Toukokuussa tutustuin Erasmus-vaihdossa Granadan yliopistoon ja sen kirjastoihin Etelä-Espanjassa. Universidad de Granada (UGR) perustettiin paavin bullalla vuonna 1531 arabiyliopiston paikalle. Niin paavillista kuin olikin voitiin toisen uskontokunnan rakentamat maalliset rakennukset hyväksyä. Arabiperintö on edelleen nähtävissä myös vanhimmissa yliopiston tiloissa.

UGR on Espanjan suurimpia yliopistoja. Siinä on

  • 22 tiedekuntaa,
  • viisi korkeakoulua,
  • 65 000 opiskelijaa (joista 8 000 ulkomaalaisia) sekä
  • 7000 henkilökuntaan kuuluvaa.

UGR:n kirjastoon kuuluu Hospital Realin lisäksi yli 20 tiedekunta- ja korkeakoulukirjastoa.

(lisää…)

Read Full Post »