Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Posts Tagged ‘arkistot’

Avoimen tiede ja tutkimus –hankkeen onnistuminen edellyttää, että tiedetään, miten ja missä tutkimuksen dataa säilytetään ja julkaistaan, kuka sen omistaa sekä miten datasta ja sen olemassaolosta kerrotaan muille. Humanistisen tutkimuksen kohdalla sama kysymyksenasettelu koskee digitoituja aineistoja, joiden hyödyntäminen aikaisemmin on voinut olla käytännössä mahdotonta esimerkiksi aineistojen haurauden ja muuten heikon kunnon vuoksi.

Humanistisen tutkimuksen hyödyntämiä aineistoja on digitoitu jo vuosikymmenten ajan, mutta keskustelu tutkimuksen avoimuutta korostavasta tiedepolitiikasta on nostanut aineistojen saavutettavuuden (tutkimustyön tehostaminen) rinnalle lisäksi keskustelun tutkimustulosten evaluoituvuudesta. Kun julkaisuun voidaan liittää linkki alkuperäislähteeseen, voivat lukijat arvioida tutkimuksen tasokkuutta myös tutkimusaineistojen tulkinnan näkökulmasta.

Arkistolaitoksen Digitaaliarkistosta saa vaivattomasti kattavan kuvan siitä aineistosta, joka on jo digitoitu ja mitä tullaan digitoimaan.

Humanistisessa tutkimuksessa tieteen avoimuuden haasteena ovatkin erilaiset toisistaan irrallaan olevat projektit, jotka tuottavat arvokkaita aineistoja tutkimuksen käyttöön, mutta ei ole Digitaaliarkiston tuottaman tiedon tavoin saatavissa koottua tietoa. (lisää…)

Read Full Post »

Arkistosta tulee mieleen pitkät mappirivit tai niin kuin meillä, arkistoivana vapaakappalekirjastona, tuhannet hyllymetrit kirjallisuutta, lehtiä ja muita kotimaisia painotuotteita.

Digitaaliset materiaalit antavatkin jo eri tavalla aiheen pohtia, miten niitä tulisi arkistoida. Joskus herää epäilys, arkistoiko niitä kukaan ja onko sellainen edes mahdollista. Verkkoaineistot ja televisio-ohjelmat ovat osa kulttuuriperintöämme siinä missä perinteisemmätkin julkaisumuodot.

Kulttuuriaineistolaki vuodelta 2008 edellyttää kotimaisen digitaalisen aineiston tallentamisen. Näin on syntynyt uusi arkistoryhmä: elektroniset vapaakappaleet. Ne ovat joko avoimesti verkossa julkaistua suomalaista aineistoa tai niiden julkaisija on luovuttanut ne Kansalliskirjastolle pysyvästi säilytettäväksi.

Verkko ja telkkari

Radio- ja televisioarkisto (RTVA)

Radio- ja televisioarkisto (RTVA)

Suomessa Kansalliskirjasto on haravoinut kotimaista verkkoa arkistointimielessä ensimmäisten joukossa maailmassa. Kansalliskirjasto tekee verkossa laajat vuosittaiset automaattiset ja kohdennetut keräykset.

Digitaaliset TV- ja radio-ohjelmat ovat olleet puolestaan Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimesta arkistoitavana vuodesta 2009. Tämä kaikki materiaali on tutkittavissa vapaakappalekirjastojen arkistotyöasemilla aivan kuten painotuotteetkin löytyvät hyllyistämme.

(lisää…)

Read Full Post »