Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Posts Tagged ‘avoimuus’

Tieteellinen keskustelu tukeutuu vielä vahvasti painettuihin julkaisuihin. Liber 2016 –kongressissa yhtenä vahvana viestinä kuitenkin oli, että tieteellistä julkaisutoimintaa voidaan katsoa uudella tavalla ja laajentaa julkaisun käsitettä entisestään. Atlantan Emoryn yliopiston historian professori Allen E. Tullos esitteli yliopiston kirjastoon perustettua Emory Center for Digital Scholarship -keskusta (ECDS), jonka varajohtajana hän itse toimii.

ECDS:n myötä digitaalinen julkaiseminen on noussut palvelemaan yliopistoyhteisöä, ja keskuksessa toimivat yhteistyössä kirjasto, laitokset, teknologia-osaajat sekä jatko-opiskelijat. Tullosin mielestä tällaiset kirjastosta käsin toimivat keskukset ovat hyvä keino yhdistää ja kehittää yliopisto-opetusta ja yliopistojen avointa julkaisutoimintaa.

Keskuksen yksi tehtävä on opettaa jatko-opiskelijoille digitaalisen julkaisemisen taitoja, kuten esimerkiksi editointia ja layoutin tekoa. Tällaisten taitojen hallinnalla ja digitaalisen julkaisuprosessin eri vaiheiden tuntemuksella on suora yhteys opiskelijoiden ammattitaidon kehittymiseen ja työllistymiseen.

Tiedekunnille keskus tarjoaa mahdollisuuden monimediaiseen open access -julkaisemiseen ja sen tuomaan näkyvyyteen ja vaikuttavuuteen.

(lisää…)

Read Full Post »

Avoimuus Jyväskylän yliopiston julkaisutoiminnassa lisääntyi viime vuonna merkittävästi. Kaikki vuoden 2015 julkaisut on nyt kirjattu TUTKA-tutkimustietojärjestelmään, joten tutkimus- ja julkaisutoiminnan avoimuuden kehitystä voi verrata vuoden 2014 kokonaistilanteeseen.

Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistot käynnistivät vuoden 2015 heinäkuussa Suomi rinnakkaistallentamisen mallimaaksi -yhteishankkeen. Sen tavoitteena on luoda malli rinnakkaistallentamisen prosesseista ja keskitetyistä avoimen tieteen palveluista. Hankkeessa kehitetään myös malli, joka yhdistää yliopistojen tutkimustiedon raportoinnin ja tutkimusjulkaisujen rinnakkaistallennuksen saumattomaksi kokonaisuudeksi.

Hanke tähtää konkreettisesti myös rinnakkaistallennuksen ja tutkimusjulkaisujen avoimuuden lisäämiseen. Hanke lähestyy puoliväliään, joten on aika tarkastella tämän tavoitteen edistymistä.

(lisää…)

Read Full Post »

Vuonna 2011 kolumbialainen biologian opiskelija Diego Gomez Hoyos törmäsi erään Facebook-ryhmän kautta mielenkiintoiseen, vuonna 2006 National University of Colombiassa valmistuneeseen herpetologian alan pro gradu -tutkielmaan. Gomez luki gradun, innostui ja koki tutkielman niin hyödylliseksi harvinaisten sammakkoeläinten tunnistuksessa, että jakoi sen internetissä tuolloin vielä täysin maksuttoman Scribd-palvelun kautta.

Tutkielman tekijä, niin ikään kolumbialainen herpetologi, teki kuitenkin tutkielmansa luvattomasta jakamisesta rikosilmoituksen. Kolumbian varsin tiukkojen tekijänoikeussäädösten nojalla Diego Gomezia uhkaa nyt pahimmillaan kahdeksan vuoden vankeusrangaistus. Tutkielman tekijän kanssa on käyty pitkiä neuvotteluja asian sopimiseksi ilman oikeusistuinta – turhaan. Diego Gomezin oikeudenkäynti alkoi kesäkuun lopussa vuonna 2015.

(lisää…)

Read Full Post »

Jyväskylän yliopisto on profiloitunut avoimen tieteen ja julkaisutoiminnan kannattajaksi ja kehittäjäksi jo usean vuoden ajan. Vuonna 2014 avoimen tieteen tukemiseksi ja kehittämiseksi tehtiin taas useita eri toimenpiteitä ja päätöksiä.

Huhtikuussa 2014 otettiin yliopiston tutkimusjulkaisujen hallinnan kannalta merkittävä askel, kun julkaisujen tallennus yliopiston tutkimusrekisteriin siirrettiin ja keskitettiin kirjaston vastuulle. Kirjasto otti uuden ja merkittävän tehtävän mielellään vastaan, sillä se merkitsi samalla edistysaskelta tutkimusjulkaisujen avoimen rinnakkaistallentamisen kannalta. Nythän kirjasto sai oivan mahdollisuuden suoraan yhteydenpitoon jokaisen tutkimusjulkaisuja tuottavan tutkijan kanssa.

Merkittävä päätös avoimen tieteen kehittämisessä.

Joulukuussa 2014 yliopiston rehtori teki päätöksen, jonka mukaan kaikki tutkimusjulkaisut tulee toimittaa kirjastoon TUTKA-raportoinnin yhteydessä rinnakkaistalletettavaksi julkaisuarkisto JYXiin. Tämä päätös on erittäin merkittävä yliopiston avoimen tieteen kehittämisessä, sillä päätös noudattaa suurten tutkimusrahoittajien linjaa, esimerkiksi EU edellyttää tutkimusjulkaisujen avoimuutta. Samalla päätös selkiyttää yliopiston toimintaperiaatteita ja antaa kirjastolle mahdollisuuden todella viedä eteenpäin yliopiston tutkimusjulkaisujen kansainvälistä näkyvyyttä. (lisää…)

Read Full Post »

Julkisin varoin tuotetut tutkimusaineistot pitäisi saada uudelleen tutkimuksen käyttöön. Huolellisesti kerättyjen, taidokkaasti kuvailtujen ja järkevällä tavalla arkistoitujen aineiston jatkokäytölle on monia perusteita. Yliopistot ovat jo julkaisseet tutkimusaineistojen jatkokäyttöä koskevia linjauksiaan ja näissä on myös kirjastoille osoitettu joko suoraan tai sisäänkirjoitetusti uusia tehtäviä.

Kirjastot ovat muistiorganisaationa luontevia toimijoita tutkimusaineistojen tallennuksen ja jatkokäytön tukena, koska tätä työtä tehdään jo entuudestaan kirjastojen ylläpitämissä julkaisuarkistoissa. Kirjastoilla on ennen kaikkea huomattavan pitkä kokemus ja sitä myötä erinomainen ammattitaito aineistojen kuvailutyössä ja metatietojen tallentamisessa, mikä on edellytys tallennettujen aineiston löydettävyydelle. Tätä työtähän kirjastot ovat tehneet ”ikuisuuden” kokoelmatyössään ensin painettujen aineistojen ja myöhemmin myös elektronisten aineistojen kanssa. (lisää…)

Read Full Post »

Felix Nadar in Gondola of a Balloon. Nadar (Gaspard-Félix Tournachon) [French, 1820 - 1910], about 1863. Digital image courtesy of the Getty's Open Content Program.

Felix Nadar in Gondola of a Balloon. Nadar (Gaspard-Félix Tournachon) [French, 1820 – 1910], about 1863.
Digital image courtesy of the Getty’s Open Content Program.

Jyväskylässä viime vuoden marraskuussa järjestetty Open knowledge roadshow Jyväskylä -tapahtuma oli osa Open Knowledge Finlandin järjestämää Avoimen tiedon kuntakiertuetta. Tapahtuma koostui kuudesta rinnakkaisesta aamuseminaarista sekä iltapäivän päätapahtumasta Lutakon Dynamossa. Aamulla osallistuimme Suomen käsityön museolla järjestettyyn Avoin kulttuuriperintö / Open Glam -tapaamiseen. Sen muut osallistujat tulivat pääosin Jyväskylän kirjastoista, museoista ja arkistoista. Tapaamisessa meille kerrottiin avoimen kulttuuriperinnön -hankkeiden tavoitteista, ja esiteltiin olemassa olevia palveluja. Lopuksi keskustelimme, miten avoimen tiedon periaatteita voisi edistää.

(lisää…)

Read Full Post »

1660-luvulla perustettujen ensimmäisten tieteellisten lehtien tarkoituksena oli toimia tieteellisen keskustelun foorumina ja uusien tutkimustulosten jakelukanavana. Tieteen julkisuusperiaate koski ennen kaikkea tutkimustuloksia. Kriittinen keskustelu on edelleen tänä päivänä uuden tiedon ja tieteenalojen edistyvyyden edellytys. Paljon puhuttu digitaalinen aika on tuonut tieteen julkisuuteen myös uusia ulottuvuuksia, joita ei vielä muutama vuosikymmen sitten osattu mieltää tutkijan arkipäivään liittyviksi toiminnoiksi.

Tieteen julkisuuteen liittyvien muutosten taustalla ovat usein taloudelliset vaikuttimet, mutta yhtä lailla tiedon ja tutkimusaineistojen aikaisempaa parempaa saavutettavuutta on perusteltu kriittisen keskustelun edellytysten parantamisella, kun tutkimustulosten lisäksi myös tutkimusaineistot tulevat tutkijakunnan tarkasteltavaksi.

(lisää…)

Read Full Post »