Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Posts Tagged ‘avoin tiede’

Jyväskylän yliopiston kirjasto ja tiedemuseo yhdistyvät pian Avoimen tiedon keskukseksi (Open Science Centre). Perinteisten toimintojensa rinnalla keskus edistää tiedon avoimuutta ja rakentaa sitä tukevaa toimintaympäristöä. Paljon on jo tekeillä, mutta visiomme ulottuu jo nyt vuosikymmenen päähän.

Tutkijoiden julkaisuista mahdollisimman moni sijoitetaan julkaisuarkistoon vapaasti kaikkien kansalaisten käytettäväksi.

Kirjasto ja museo tarjoavat jatkossa samat asiantuntijapalvelut kuin ennenkin niitä edelleen kehittäen. Avoimen tiedon roolia kasvatetaan nopeassa tahdissa. Jo nyt yliopiston tutkijoiden julkaisut kirjataan tutkimustietokantaan ja mahdollisimman moni niistä sijoitetaan julkaisuarkistoon vapaasti kaikkien kansalaisten käytettäväksi.

Ensi vuonna otetaan käyttöön järjestelmät tutkimusdatan ja hieman myöhemmin avoimien opetusaineistojen tallentamiseen. Yliopistolaiset koulututetaan avoimen tiedon ja tieteen kulttuuriin heti perusopintojen alusta alkaen. (lisää…)

Read Full Post »

Jyväskylän yliopiston kirjasto ja tiedemuseo liittyvät vuoden 2017 alussa yhteen ja muodostavat Avoimen tiedon keskuksen. Keskuksen englanninkielinen nimi on Open Science Centre. Keskuksen nimissä käytetään näin rinnakkain kahta käsitettä, avointa tietoa ja avointa tiedettä.

Avoin tieto ja avoin tiede sekoittuvat varsin helposti keskenään, mutta tästä käsitteellisestä epämääräisyydestä ei liene arkipäivässä kovinkaan suurta haittaa. Tosin tiedonhakuja tehdessä huomaa, että ”avoin tiede” tuottaa Jyväskylän yliopiston kirjaston JYKDOKissa aihehakuna hakutulokseksi ainoastaan kirjaston oman asiantuntijan valikoidut artikkelit.

Oma lisänsä hämmennykseen tuo YSA eli Yleinen suomalainen asiasanasto, joka ei tunnista avoin tiede –käsitettä, mutta jossa avoin tieto sijoitetaan tietotekniikan ja tietojen käsittelyn sanastoon. Tieteen termipankin kuvailutiedot täsmentävät, että kysymys on open accessista, jossa tietoverkot mahdollistavat kenelle hyvänsä rajoittamattoman pääsyn julkaistun tieteellisen tiedon ja julkaistujen tieteellisten tutkimustulosten pariin.

Tietoyhteiskuntastrategiassa korostettiin tiedon avointa saatavuutta yhteiskunnan sosiaalisten ja taloudellisten intressien edistämisen nimissä.

(lisää…)

Read Full Post »

Jyväskylän yliopisto on profiloitunut avoimen tieteen ja julkaisutoiminnan kannattajaksi ja kehittäjäksi jo usean vuoden ajan. Vuonna 2014 avoimen tieteen tukemiseksi ja kehittämiseksi tehtiin taas useita eri toimenpiteitä ja päätöksiä.

Huhtikuussa 2014 otettiin yliopiston tutkimusjulkaisujen hallinnan kannalta merkittävä askel, kun julkaisujen tallennus yliopiston tutkimusrekisteriin siirrettiin ja keskitettiin kirjaston vastuulle. Kirjasto otti uuden ja merkittävän tehtävän mielellään vastaan, sillä se merkitsi samalla edistysaskelta tutkimusjulkaisujen avoimen rinnakkaistallentamisen kannalta. Nythän kirjasto sai oivan mahdollisuuden suoraan yhteydenpitoon jokaisen tutkimusjulkaisuja tuottavan tutkijan kanssa.

Merkittävä päätös avoimen tieteen kehittämisessä.

Joulukuussa 2014 yliopiston rehtori teki päätöksen, jonka mukaan kaikki tutkimusjulkaisut tulee toimittaa kirjastoon TUTKA-raportoinnin yhteydessä rinnakkaistalletettavaksi julkaisuarkisto JYXiin. Tämä päätös on erittäin merkittävä yliopiston avoimen tieteen kehittämisessä, sillä päätös noudattaa suurten tutkimusrahoittajien linjaa, esimerkiksi EU edellyttää tutkimusjulkaisujen avoimuutta. Samalla päätös selkiyttää yliopiston toimintaperiaatteita ja antaa kirjastolle mahdollisuuden todella viedä eteenpäin yliopiston tutkimusjulkaisujen kansainvälistä näkyvyyttä. (lisää…)

Read Full Post »

Avoimen tieteen ja tutkimuksen hanke

Tämän vuoden alussa Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti Avoimen tieteen ja tutkimuksen hankkeen (ATT), jonka tarkoituksena on tiedon saatavuuden ja avoimen tieteen edistäminen Suomessa. Hankkeen tavoitteena on, että vuoteen 2017 mennessä Suomi nousee johtavaksi maaksi tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa ja että avoimen tieteen mahdollisuudet hyödynnetään laajasti yhteiskunnassa. Lisäksi tavoitteena on edistää tieteen ja tutkimuksen luotettavuutta, tukea avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintatavan sisäistämistä tutkijayhteisössä sekä lisätä tutkimuksen ja tieteen yhteiskunnallista ja sosiaalista vaikuttavuutta. (avointiede.fi) (lisää…)

Read Full Post »