Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Posts Tagged ‘bibliometriikka’

Väitöskirjojen lähdeanalyysi palvelee kahta keskeistä päämäärää. Se on työväline, jota hyödynnetään, kun tarkastellaan kirjaston ydintehtävien onnistumista. Tämän lisäksi lähdeanalyysi tarjoaa mahdollisuuden pohtia tieteellisen keskustelun rakenteita ja tieteenalojen julkaisukulttuureja ja niissä mahdollisesti tapahtuvia muutoksia.

Myös humanistit suosivat  tieteellisten artikkeleiden julkaisua monografioiden ja kokoomateosartikkeleiden rinnalla

OKM:n ylläpitämä KOTA-tietokanta antaa varsin yksiselitteisen kuvan humanististen alojen julkaisukulttuurien muutoksesta. Yhteinen nimittäjä 2000-luvun aikana tapahtuneelle muutokselle on julkaisemistahdin tiivistyminen julkaisutoiminnan kaikilla osa-alueilla. Kotimaisilla foorumeilla tapahtuva julkaiseminen on kaksinkertaistunut vuosikymmenen alusta vuosikymmenen loppuun ja vastaavasti ulkomaisilla foorumeilla peräti nelinkertaistunut. KOTA –tietokannasta nouseva tärkeä huomio on, että myös humanistit suosivat yhä useammin tieteellisten artikkeleiden julkaisua monografioiden ja kokoomateosartikkeleiden rinnalla. Myös kansalliset tieteenalat tähtäävät kansainvälisille areenoille, sillä 2000-luvun lopulla humanistit julkaisevat artikkeleitaan yhtä paljon kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin tiedelehdissä.

(lisää…)

Mainokset

Read Full Post »

Kirjaston uudet tutkijapalvelut

Yliopistokirjastot käyvät vilkasta keskustelua toimintaympäristönsä muutoksesta. Muutospuheessa on korostunut vedenjakajana murros, joka erottaa nykyisen kirjastotyön entisestä. Murroksessa on nähty keskeisenä se, että kirjastojen vakiintuneet tavat toteuttaa palvelujaan vanhenevat nopeasti sekä nyt että tulevaisuudessa. Suomalaiset yliopistokirjastot eivät ole tässä erityisasemassa, vaan muutos on globaali.

Muutoskeskusteluun sisältyy pohdinta siitä, tehdäänkö kirjastossa niitä asioita, jotka tukevat asiakkaiden ja koko yliopistoyhteisön tarpeita. Tätä arviointia on tehnyt muun muassa Suomen yliopistokirjastojen neuvosto yliopistokirjastoverkoston osalta, mutta keskustelua ei voida irrottaa yliopistojen rakenteellisesta kehittämisestä, tutkimuksen laadun ja tehokkuuden arvioinnista eikä tutkimuksen infrastruktuuri -hankkeiden tarkastelusta. (lisää…)

Read Full Post »

« Newer Posts