Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Posts Tagged ‘julkaisufoorumi’

Tieteellinen toiminta ja ennen kaikkea siihen liittyvät eettiset käytänteet perustuvat luottamukseen. Luottamus taas peilautuu tutkijoiden ja heidän edustamiensa tutkimusorganisaatioiden maineeseen. Eettisen tarkastelun kestävä tutkimus on arvo, jonka rikkomisesta seuraavat toimet on selkeästi ilmaistu mm. Jyväskylän yliopiston eettisissä periaatteissa:

”Opiskelijan harjoittama plagiointi tai muu vilppi opiskelussa ei loukkaa vain heidän opettajiaan ja ohjaajiaan, vaan on loukkaus koko yliopistoyhteisöä ja sen noudattamia eettisiä periaatteita kohtaan.”

Samat eettiset periaatteet koskevat yhtä lailla yliopiston tutkimushenkilökuntaa.

Luottamus ja tieteen eettiset käytänteet näyttävät joutuvan koetukselle, kun tutkimustoimintaa mitataan ja arvotetaan yhteismitallisesti samojen kriteereiden mukaisesti. Lähtökohtana on, että tieteenalasta riippumatta kunnia pitäisi pystyä osoittamaan sille, jolle se kuuluu (ks. Jyväskylän yliopiston julkaisueettiset periaatteet).

(lisää…)

Read Full Post »

1660-luvulla perustettujen ensimmäisten tieteellisten lehtien tarkoituksena oli toimia tieteellisen keskustelun foorumina ja uusien tutkimustulosten jakelukanavana. Tieteen julkisuusperiaate koski ennen kaikkea tutkimustuloksia. Kriittinen keskustelu on edelleen tänä päivänä uuden tiedon ja tieteenalojen edistyvyyden edellytys. Paljon puhuttu digitaalinen aika on tuonut tieteen julkisuuteen myös uusia ulottuvuuksia, joita ei vielä muutama vuosikymmen sitten osattu mieltää tutkijan arkipäivään liittyviksi toiminnoiksi.

Tieteen julkisuuteen liittyvien muutosten taustalla ovat usein taloudelliset vaikuttimet, mutta yhtä lailla tiedon ja tutkimusaineistojen aikaisempaa parempaa saavutettavuutta on perusteltu kriittisen keskustelun edellytysten parantamisella, kun tutkimustulosten lisäksi myös tutkimusaineistot tulevat tutkijakunnan tarkasteltavaksi.

(lisää…)

Read Full Post »