Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Posts Tagged ‘kansainvälisyys’

Avoin tieto liittyy moneen kulttuurin ja yhteiskunnan eri osa-alueeseen, kuten myös luontoon. Eliölajeja koskeva tieto on tärkeää yhteiskunnalliselle päätöksenteolle, tieteelliselle tutkimukselle ja ympäristöstä kiinnostuneille kansalaisille. Suomessa on paljon biodiversiteettitietoutta, mutta se on ollut varsin hajallaan ja työlästä hankkia. On useita eri organisaatioita, jotka keräävät ja käsittelevät eliöiden esiintymiseen ja ominaisuuksiin liittyvää tietoa.

Luontomuseon näyttely- ja kokoelmatilat sijaitsevat Vesilinnassa Jyväskylän Harjulla. Kuva: Tapani Kahila.

Edellä mainitun organisaatiohajonnan vuoksi oli syytä käynnistää hanke, joka kokoaisi lajitiedon yhteen paikkaan. Mittava lajitieto oli hajallaan jo sijainniltaan, mutta myös kirjavassa joukossa erilaisia taulukoita, joiden tulkinta ja muokkaaminen yhteensopiviksi on usein hyvin työlästä. Suomen Lajitietokeskus polkaistiin käyntiin toukokuussa 2015. Se on valtakunnallinen palvelukokonaisuus, joka kokoaa eliölajeja koskevaa tietoa saataville yhteen paikkaan. (lisää…)

Read Full Post »

International students in academic libraries are a subject that has generated some interest in library science. As a part of my TACE coursework, I studied a few of the more recent articles (last ten years or so) on the subject. In this article, adapted from my coursework, I try to present some of the main points from these studies.

Libraries survey international students, both to find out problem areas in their information literacy skills and to find out what kind of services international students are hoping to receive from libraries. A good example of this type of survey is the one conducted by Pamela Jackson in the San Jose State University (Jackson, 2005).

Jackson found out that international students are used to modern information technology and are reasonably computer savvy. This means that if international students have trouble using library services to their full extent, the cause of this is something else than simple lack of technological skills. Jackson found out that certain Western library concepts, such as interlibrary loan and librarian reference-by-appointment, were new to the international students answering the survey. This could be solved with better communication by the library. In fact, the surveyed students themselves ask for more extensive introduction and orientation to the library services and policies. (lisää…)

Read Full Post »

Jyväskylän yliopistossa on seitsemän tiedekuntaa, joiden kaikista jatko-opiskelijoista vain pieni osa (noin 14 – 15 %) on kansallisuudeltaan muita kuin suomalaisia. Vuoden 2011 tietojen mukaan suhteellisesti eniten kansainvälisiä jatko-opiskelijoita oli informaatioteknologian tiedekunnassa ja Kauppakorkeakoulussa.

Kirjaston tutkijapalvelut kansainvälisille tohtorikoulutettaville

Jyväskylän yliopiston kansainvälisten tohtorikoulutettavien jakautuminen tiedekuntien kesken heijastaa ymmärrettävästi tieteenalojen luonnetta ja yleistä kansainvälistä kiinnostavuutta. Humanistisen tiedekunnan tohtorikoulutettavat tulevat todennäköisemmin Euroopasta kuin Aasiasta, kun taas kasvatustieteellisen tiedekunnan koulutustarjonta kiinnostaa eri puolilta Afrikkaa kotoisin olevia väitöskirjan tekijöitä. (lisää…)

Read Full Post »

Suomalaisten lomakauden päättyessä, ennen syksyisen aherruksen alkamista, kokoontui lähes 4000 kirjastoalan ammattilaista ympäri maailmaa Helsingin messukeskukseen. Kirjastoalan suurimman kansainvälisen järjestön IFLAn konferenssi toi viikoksi yhteen informaatioalan osaamista yli 120 maasta. Konferenssi on edellisen kerran järjestetty Suomessa vuonna 1965, joten panostus tämänvuotiseen konferenssiin oli koko maanlaajuisesti huomattava.

Jyväskylästä oli edustusta mukana niin konferenssin johtoportaassa, posterisessioissa, vapaaehtoisina kuin konferenssivierainakin. Pääsin itse kokemaan kansainvälistä tunnelmaa sekä vapaaehtoistöissä että posteriesityksissä. (lisää…)

Read Full Post »