Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Posts Tagged ‘kulttuurihistoria’

Kokoelmien saavutettavuus on keskeinen osa tämän päivän muistiorganisaatioiden tehtävää. Saavutettavuuden lisäämiseen pyritään digitoimalla aineistoja ja siirtämällä niitä verkkoon. Yliopistollisten museoiden ongelmana on vuosien ajan ollut se, että niiden ei ole ”valtion omistamina” museoina ollut mahdollisuutta hakea rahoitusta erillisiin digitointihankkeisiinsa. Niillä ei yliopistojen sisällä ole ollut ansaintalogiikkaa, eivätkä ne ole olleet valtionosuuskelpoisia edes harkinnanvaraisten digitointirahojen suhteen.

Akateeminen opetuksen ja tutkimuksen kulttuuriperintö on ollut varsin korkean kynnyksen takana.

Monet hienot aineistot ovatkin jääneet tuntemattomiksi niin suurelle yleisölle kuin yliopistoyhteisölle itselleenkin. Koska akateeminen opetuksen ja tutkimuksen kulttuuriperintö on siten ollut varsin korkean kynnyksen takana, uuden Avoimen tiedon keskuksen (Open Science Centre) näkökulmasta myös tiedemuseon kokoelmien saavutettavuuden ja museoarvon kohentaminen on keskeinen kehittämistavoite. Yliopistollisten museoiden kokoelmat ovat syntyneet vuosikymmenten kuluessa ja ne kertovat oman yliopistonsa akateemisen kulttuuriperinnön pitkistä juurista, eri tieteenalojen kehittymisestä, opetuksen ja tutkimuksen historiasta. Ne siis omalta osaltaan vahvistavat yliopiston identiteettiä. (lisää…)

Read Full Post »

Rakennushistoriatutkimuksen tehtävänä on luoda rakennuksen tai rakennusryhmän nykytilasta hyvä yleiskuva korjausrakentamisen tai yksityiskohtaisen kaavoituksen tarpeisiin. Tutkimus tuottaa tietoa esimerkiksi kohteen rakennetyypeistä, rakennustavoista ja käyttötarkoituksista.

Jyväskylän yliopiston museon ensimmäinen rakennustutkimus Puutarhurin talosta ja Pajasta valmistui vuonna 1993. Museon rakennustutkimus profiloitui ja museon rooli Jyväskylän yliopiston kampusten kulttuuriperinnön hoidon- ja kehittämisen asiantuntijatehtävissä vakiintui Seminarium- ja Oppio-rakennusten korjausten aikoihin vuosina 2006–2011. Tällöin museossa työskenteli useita määräaikaisia rakennustutkijoita tekemässä korjaushankkeiden yhteydessä tehtäviä tutkimuksia ja työmaadokumentointeja.

Museo on laajentanut merkittävästi maksullista palvelutoimintaansa.

Vuonna 2012 museo sai vakituisen rakennustutkijan. Rakennustutkimustyö tehdään suurelta osin ulosmyyntityönä, minkä ansiosta museo on laajentanut merkittävästi maksullista palvelutoimintaansa. Tänä päivänä yhä useampi tilaus tulee kampusalueiden ulkopuolelta. Tällaisia kohteita ovat olleet mm. Jyväskylän kaupungintalo, Puistokoulu, Kankaan vanhan paperitehtaan siipiosa ja Sparvinin talo Toivolan vanhalla pihalla. Yhteistyötä museo tekee Museoviraston, Keski-Suomen museon, Alvar Aalto -säätiön, Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n ja Jyväskylän kaupungin kanssa. (lisää…)

Read Full Post »