Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Posts Tagged ‘kulttuuriperintö’

Kokoelmien saavutettavuus on keskeinen osa tämän päivän muistiorganisaatioiden tehtävää. Saavutettavuuden lisäämiseen pyritään digitoimalla aineistoja ja siirtämällä niitä verkkoon. Yliopistollisten museoiden ongelmana on vuosien ajan ollut se, että niiden ei ole ”valtion omistamina” museoina ollut mahdollisuutta hakea rahoitusta erillisiin digitointihankkeisiinsa. Niillä ei yliopistojen sisällä ole ollut ansaintalogiikkaa, eivätkä ne ole olleet valtionosuuskelpoisia edes harkinnanvaraisten digitointirahojen suhteen.

Akateeminen opetuksen ja tutkimuksen kulttuuriperintö on ollut varsin korkean kynnyksen takana.

Monet hienot aineistot ovatkin jääneet tuntemattomiksi niin suurelle yleisölle kuin yliopistoyhteisölle itselleenkin. Koska akateeminen opetuksen ja tutkimuksen kulttuuriperintö on siten ollut varsin korkean kynnyksen takana, uuden Avoimen tiedon keskuksen (Open Science Centre) näkökulmasta myös tiedemuseon kokoelmien saavutettavuuden ja museoarvon kohentaminen on keskeinen kehittämistavoite. Yliopistollisten museoiden kokoelmat ovat syntyneet vuosikymmenten kuluessa ja ne kertovat oman yliopistonsa akateemisen kulttuuriperinnön pitkistä juurista, eri tieteenalojen kehittymisestä, opetuksen ja tutkimuksen historiasta. Ne siis omalta osaltaan vahvistavat yliopiston identiteettiä. (lisää…)

Read Full Post »

Felix Nadar in Gondola of a Balloon. Nadar (Gaspard-Félix Tournachon) [French, 1820 - 1910], about 1863. Digital image courtesy of the Getty's Open Content Program.

Felix Nadar in Gondola of a Balloon. Nadar (Gaspard-Félix Tournachon) [French, 1820 – 1910], about 1863.
Digital image courtesy of the Getty’s Open Content Program.

Jyväskylässä viime vuoden marraskuussa järjestetty Open knowledge roadshow Jyväskylä -tapahtuma oli osa Open Knowledge Finlandin järjestämää Avoimen tiedon kuntakiertuetta. Tapahtuma koostui kuudesta rinnakkaisesta aamuseminaarista sekä iltapäivän päätapahtumasta Lutakon Dynamossa. Aamulla osallistuimme Suomen käsityön museolla järjestettyyn Avoin kulttuuriperintö / Open Glam -tapaamiseen. Sen muut osallistujat tulivat pääosin Jyväskylän kirjastoista, museoista ja arkistoista. Tapaamisessa meille kerrottiin avoimen kulttuuriperinnön -hankkeiden tavoitteista, ja esiteltiin olemassa olevia palveluja. Lopuksi keskustelimme, miten avoimen tiedon periaatteita voisi edistää.

(lisää…)

Read Full Post »