Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Posts Tagged ‘palvelut’

Aalto-yliopiston kirjasto järjesti kesäkuussa Otaniemessä kansainvälisen kirjastoalan IATUL-konferenssin. IATUL on luonnontieteellisten ja teknisten kirjastojen maailmanjärjestö (International Association of Scientific and Technological University Libraries).

Vuosittaiset konferenssit ovat IATUL-järjestön keskeistä toimintaa. Kirjastoalalla näitä konferensseja arvostetaan laajasti, ja niiden antia pidetään merkityksellisenä mitä tahansa tieteenaloja edustaville kirjastoille. Tämä ennakko-odotus täyttyi myös tämän vuoden konferenssin osalta.

Konferenssin pääteeman Measures for Success: Library Resources and Effectiveness under Scrutiny mukaisesti esitykset käsittelivät menestyksen ja tehokkuuden mittaamista sekä kirjastojen toimintaresursseja. Koska monet kehysorganisaatioita koskevat taloudelliset ja tehokkuushaasteet ovat kirjastojenkin haasteita, ne tarjoavat myös mahdollisuuksia tuottaa mittaamisessa ja toimintojen kehittämisessä tarvittavia asiantuntijapalveluja. (lisää…)

Read Full Post »

Kirjaston toiminnan tuloksellisuuden tarkastelu säännöllisesti on olennaista kirjaston johtamisen kannalta. Jotta evaluointi ylipäätään olisi mahdollista, tarvitaan tilastollista havaintoaineistoa. Itseäni on viime aikoina kiinnostanut erityisesti se, paljonko kirjaston palveluja käytetään ja miltä käyttö näyttää suhteessa muihin yliopistoihin. Pidemmän aikavälin trendejä tarkastelemalla olen yrittänyt hahmottaa myös asiakkaiden tiedollisessa toiminnassa tapahtuvia muutoksia.

Ahkerat tiedonkäyttäjät ovat myös tuottavia tutkijoita.

(lisää…)

Read Full Post »