Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Posts Tagged ‘tiedeyhteisöt’

miettinen

Vararehtori ja kirjaston johtokunnan puheenjohtaja Kaisa Miettinen.

Toimit yliopistossa muun muassa tutkimuksesta vastaavana vararehtorina, tutkijana ja opettajana. Akateeminen ympäristö on sinulle siis tuttua monilta osin. Miten kirjasto liittyy eri työtehtäviisi? Mitä apua kirjastosta on työssäsi?

Tietysti pääsy lukemaan tieteellisiä lehtiartikkeleita ja kirjoja on keskeinen edellytys työskentelylle yliopistossa. Oma tutkimus tulee kytkeä toisten tekemisiin ja kontribuution uutuusarvo on kyettävä perustelemaan. Tässä on tärkeää se, että pääsee käsiksi sekä vanhempiin että uusiin tutkimustuloksiin. Toki toisten julkaisema tutkimus voi myös toimia innoittajana uusille ideoille.

Olen tyytyväinen että kirjastomme tarjonnasta löytyvät tutkimusalani tarvitsemat tärkeimmät julkaisut. Vararehtorin aika ei riitä luennointiin mutta vedän tutkimusryhmää ja minulle opettaminen tarkoittaa nykyisellään tohtoriopiskelijoiden ohjaamista ja opastan heitä hyödyntämään kirjaston tarjontaa. Tyypillisesti tohtoriopiskelijan ensimmäinen työ on kirjallisuuskatsauksen tekeminen, jotta oman tutkimusaiheen nykytila tulee tutuksi.

Työhöni kuluu tiedeneuvoston johtaminen ja sen tulee vuosittain antaa hallitukselle johdon katselmuksen yhteydessä arvio tutkimuksen tilasta. Mukana on bibliometrisiä analyysejä, jotka saamme kirjastosta.

Olen erittäin iloinen, että huhtikuun alusta alkaen julkaisutiedot kirjataan keskitetysti Tutka-järjestelmään kirjastossa. Tässä yhdistyy kaksi minulle tärkeää asiaa. Olemme tiedeneuvostossa kantaneet huolta siitä, onko tutkimus- ja opetushenkilöstöllä tarpeeksi aikaa tehdä tutkimusta. Toisaalta julkaisufoorumin ohjausryhmässä keskustellessani eri yliopistoista OKM:lle tulevien julkaisutietojen yhdistämisestä, korostui, että jos tiedot on kirjattu keskitetysti, niissä on vähemmän virheitä. Kiitokset rehtorille, joka suostui ystävällisesti kirjaston lisäresurssointiin ja tietysti kirjastolle, joka innokkaasti otti uuden tehtävän vastaan. Toivomme, että tämä lisää myös huomattavasti rinnakkaisjulkaisemista JYX:ssä.

(lisää…)

Read Full Post »