Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Posts Tagged ‘tutkimusprojektit’

Jyväskylän yliopiston kirjasto ja tiedemuseo liittyvät vuoden 2017 alussa yhteen ja muodostavat Avoimen tiedon keskuksen. Keskuksen englanninkielinen nimi on Open Science Centre. Keskuksen nimissä käytetään näin rinnakkain kahta käsitettä, avointa tietoa ja avointa tiedettä.

Avoin tieto ja avoin tiede sekoittuvat varsin helposti keskenään, mutta tästä käsitteellisestä epämääräisyydestä ei liene arkipäivässä kovinkaan suurta haittaa. Tosin tiedonhakuja tehdessä huomaa, että ”avoin tiede” tuottaa Jyväskylän yliopiston kirjaston JYKDOKissa aihehakuna hakutulokseksi ainoastaan kirjaston oman asiantuntijan valikoidut artikkelit.

Oma lisänsä hämmennykseen tuo YSA eli Yleinen suomalainen asiasanasto, joka ei tunnista avoin tiede –käsitettä, mutta jossa avoin tieto sijoitetaan tietotekniikan ja tietojen käsittelyn sanastoon. Tieteen termipankin kuvailutiedot täsmentävät, että kysymys on open accessista, jossa tietoverkot mahdollistavat kenelle hyvänsä rajoittamattoman pääsyn julkaistun tieteellisen tiedon ja julkaistujen tieteellisten tutkimustulosten pariin.

Tietoyhteiskuntastrategiassa korostettiin tiedon avointa saatavuutta yhteiskunnan sosiaalisten ja taloudellisten intressien edistämisen nimissä.

(lisää…)

Read Full Post »

Tieteellinen kirjasto liittyy oleellisesti tutkimusinfrastruktuuriin ja tutkimustoiminnan seuraaminen onkin yliopistokirjaston arkea. Tieteellisen kirjaston on oltava hyvin selvillä siitä, mitä ympärillä tapahtuu, että se pystyy vastamaan tieteellisen yhteisön tarpeisiin. Tutkimusaineiston ja -lähteiden lisäksi yliopistokirjasto tarjoaa laajan palvelukokonaisuuden, joka tarvittaessa kulkee mukana tutkimuksen tekemisen jokaisessa vaiheessa – ja joka myös muokkautuu jatkuvasti tutkimuksen tekemisen tarpeisiin.

Kirjastojen ammattitaito ja verkosto tutkimuksen tukena

Kirjaston tarjoama apu tutkimuksen tekemisessä on moninainen. Yksi keskeinen apu tulee tietenkin tiedonhankinnan opastamisesta. Moni tutkijakin turhautuu välillä, kun jotkut hakukoneet tai tieteellisten julkaisujen tietokannat eivät toimikaan tarpeeksi googlemaisesti tai ne vaikuttavat muuten vierailta. Niiden kanssa ei kannatakaan tuskastua, vaan rohkeasti kysyä kirjastosta neuvoa. Kaikki tällaiset järjestelmät eivät sentään ole kirjastoammattilaisellekaan täysin tuttuja, mutta eri hakukoneiden jatkuva käyttäminen ja päivittäisten tiedonhakujen tekeminen antavat kuitenkin hyvät edellytykset tuntea hakukoneiden ja tietokantojen toimintaa ja logiikkaa. (lisää…)

Read Full Post »