Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Posts Tagged ‘viitteidenhallinta’

Akateeminen rehellisyys ja tutkimuksen hyvät käytänteet ovat olleet tieteen tekemisen perusteet iät ajat. Keskustelu aiheesta on entisestään vahvistunut viime vuosina, sillä plagiointi on tullut osaksi opiskelua ja tutkimusta eri puolilla maailmaa.

Keskeisenä syynä vilpin yleistymiseen ovat Internetin helppokäyttöisyys ja ennen kaikkea vapaasti käytettävien e-aineistojen lisääntyminen.

Suomalaisen koulutusjärjestelmän kasvateille plagiointi on tuttu käsite, ja kaikki korkeakoulut ilmaisevat noudattavansa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan vuonna 2002 laatimaa ohjeistoa hyvistä tieteellisistä käytänteistä. Jyväskylän yliopisto on myös muiden suomalaisten korkeakouluyhteisöjen tavoin hankkinut plagiaatintunnistusjärjestelmän. Tutkijoiden mielestä plagiointi on käytännössä haastavampi ilmiö, koska vilpilliset teot ovat moninaisia ja niiden tutkiminen edellyttää, että tutkittavat tunnustavat tekonsa. (lisää…)

Mainokset

Read Full Post »