Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Archive for the ‘Tietue 2011 nro 3’ Category

Tietueen uusin numero on ilmestynyt! Vuoden kolmannen lehden artikkeleissa käsitellään väitöskirjojen lähdeanalyysia, sosiaalista mediaa ja kirjaston kokoelmien syntyvaiheita. Olkaa hyvä!

  1. E-tiedettä ja lähdeanalyysia
  2. Kirjojen kiertoteitä – muutamia välähdyksiä kokoelmiemme syntyhistoriasta
  3. Kirjasto sosiaalisessa mediassa – mitä kanavaa kannattaisi seurata?

– Jyväskylän yliopiston kirjaston viestinnän työryhmä

Read Full Post »

Kirjaston uudet tutkijapalvelut

Yliopistokirjastot käyvät vilkasta keskustelua toimintaympäristönsä muutoksesta. Muutospuheessa on korostunut vedenjakajana murros, joka erottaa nykyisen kirjastotyön entisestä. Murroksessa on nähty keskeisenä se, että kirjastojen vakiintuneet tavat toteuttaa palvelujaan vanhenevat nopeasti sekä nyt että tulevaisuudessa. Suomalaiset yliopistokirjastot eivät ole tässä erityisasemassa, vaan muutos on globaali.

Muutoskeskusteluun sisältyy pohdinta siitä, tehdäänkö kirjastossa niitä asioita, jotka tukevat asiakkaiden ja koko yliopistoyhteisön tarpeita. Tätä arviointia on tehnyt muun muassa Suomen yliopistokirjastojen neuvosto yliopistokirjastoverkoston osalta, mutta keskustelua ei voida irrottaa yliopistojen rakenteellisesta kehittämisestä, tutkimuksen laadun ja tehokkuuden arvioinnista eikä tutkimuksen infrastruktuuri -hankkeiden tarkastelusta. (lisää…)

Read Full Post »

Olin 1990-luvun puolivälin tienoilla bibliofiiliseurueen mukana Pietarissa. Ryhmälle oli järjestetty tapaaminen paikallisten keräilijöiden kanssa. Jo tapaamispaikka oli upea, ruhtinaspalatsi Nevan varrella. Osallistujat olivat pääosin vanhahkoja herrasmiehiä. Keskustelujen aikana kävi ilmi – vähän yllättäen – että kirjojen keräilyharrastus oli kaikessa hiljaisuudessa elänyt osin maanalaisena myös neuvostovallan aikana.  Salainen toiminta johtui tietysti poliittisesta sensuurista. Keräilijöiden kokoelmissa oli myös Neuvostoliiton viranomaisten hävitettäväksi määräämää kirjallisuutta.

Neuvostovallan aikainen maanalainen keräilyharrastus johtui poliittisesta sensuurista.

Erityisesti jäi mieleeni eräs professori, joka esitteli innostuneesti omia keräilykohteitaan eli omistuskirjoituksin varustettuja kirjoja. Teoksilla oli omat kohtalonsa ja kiinnostavat tarinansa. Suomessa en ole törmännyt keräilijään, joka kokoaisi pelkästään omistajamerkinnöin varustettuja teoksia vaikka heitäkin voi olla. Toki suomalaisetkin bibliofiilit arvostavat kirjailijoiden signeerauksia ja/tai exlibriksiä – mitä tunnetumpi tekijä, sen arvokkaampi teos. (lisää…)

Read Full Post »

Jyväskylän yliopiston kirjaston läsnäolo sosiaalisen median kanavilla on laajenemassa.

Facebook – siellä ovat kaikki

Olemme olleet Facebookissa noin vajaan vuoden ja saaneet yli 200 säännöllistä seuraajaa. Periaatteena on, että kaikki kirjaston verkkosivuilla julkaistut uutiset julkaistaan myös Facebookissa. Koska Facebook on virallisia sivujamme kevyempi ympäristö, julkaisemme siellä myös uutisia, jotka eivät etusivullemme mahdu.

Facebookin kautta pyrimme tavoittamaan entistä laajemman asiakaskunnan, myös sellaiset asiakkaat, joita etusivumme uutisointi ei tavoita. Oleellisena osana Facebookin asiakaskontaktia on uutisten ja ilmoitusten kommentointimahdollisuus, joka hoituu välittömästi ja helposti.

Nopea ja kätevä Twitter

Kirjastossa on ilmennyt tarvetta Facebookiakin nopeampaan verkkotiedotukseen, jota varten avasimme äskettäin Twitterin. Julkaisemme Twitterissä uutisia esimerkiksi e-aineistoista, poikkeuksista kirjaston palveluissa sekä erilaisia muistutuksia. Twitter soveltuu erityisesti nopeaan ja lyhyeen tiedottamiseen. Ehkä olet jo huomannutkin, kirjaston sivujen oikeaan alareunaan on ilmestynyt Jyk_tiedotus-niminen Twitter-ikkuna. Voit vilkaista pikaiset tiedotteet täältä tai tilata syötteen itsellesi. (lisää…)

Read Full Post »