Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Archive for the ‘Tietue 2013 nro 3’ Category

Syksyn ensimmäisen Tietueen juttuja yhdistävät kirjastopalveluiden tulevaisuus ja muutos. Kirjaston käyttäjäkyselystä ilmenneet asiakkaidemme toiveet ja kirjastoammattilaisten tulevaisuusennusteet ovat yhteneväisiä: kirjaston on kehitettävä niin mobiili- ja muita verkkopalvelujaan kuin fyysisiä tilojaan. Uusi JYKDOK sekä julkaisujen verkkokauppa ovat askel kohti uutta, käyttäjälähtöisempää verkkopalveluamme. Tulevaisuuden kirjaston halutaan olevan yhteisöllinen työtila, jossa kirjastoammattilainen pelaa samassa tiimissä asiakkaan kanssa ja on tämän kumppani muun muassa tiedonhankinnan ja -hallinnan maailmassa.

Seuraava Tietue ilmestyy joulukuussa.  Kirjastomme ajankohtaisia kuulumisia voit sillä välin lukea JYKe-blogistamme, Twitteristä sekä Facebookista.

Värikästä syksyä!

Toimituskunta

Read Full Post »

Jyväskylän yliopiston kirjastossa toteutettiin käyttäjäkysely keväällä 2013. Kyselyssä selvitettiin, mitä kirjaston palveluja asiakkaat käyttävät ja miten hyvin ne asiakkaiden mielestä toimivat. Vastaajat saivat arvioida tärkeyttä ja onnistumista asteikolla 1-5 sekä kirjata vapaamuotoisia terveisiään.

Kun tärkeyttä ja onnistumista verrattiin, kyselyssä huonoimman arvosanan sai väittämä ”tilat vastaavat työskentelytarpeitani”. Avoimista palautteista saimme paljon arvokkaita vinkkejä siihen, mitä nykyopiskelija odottaa kirjastolta työskentelytilanaan ja mitkä asiat kaipaavat eniten korjausliikettä.

Tilojen merkitys opiskelijoille on suuri, sillä yli 80 prosenttia vastaajista piti niitä tärkeinä tai erittäin tärkeinä. Kirjasto on keskeinen kohtaamispaikka, jossa opiskelijat tapaavat toisiaan ryhmätöitä tehden, mutta myös vapaa-aikaa viettäen. Useassa vastauksessa kirjasto rinnastettiin ”yhteiseen olohuoneeseen” johon kaikki opiskeluajan ”keskustelut ja mukavat tapaamiset kulminoituvat”.

JYYkirjasto_001

Kuva: Petteri Kivimäki

”Lisää kunnollisia ryhmätyötiloja”

Yliopiston lukuisten toimipisteiden remontointi näkyy kirjaston tiloihin kohdistuvassa kysynnässä. Opiskelijat kaipaavat lisää ryhmätyöskentelytiloja. Kirjastolla on tällä hetkellä kaksi varattavissa olevaa ryhmätyöhuonetta ja lukusaleissa on jaoteltuna hiljaisen työskentelyn alueita. Vastauksissa kaivataan silti enemmänkin äänieristettyjä alueita, joihin voi huoletta mennä ryhminä niin, ettei tarvitse pelätä häiritsevänsä kanssaopiskelijoita.

Vastaavasti myös hiljaisia työskentely- ja lukusopukoita kaivataan. Muutoksena aiempaan myös yksinopiskeluun kaivataan äänieristettyä työskentelytilaa. Yhä harvemmin opiskelijalla on tarve työskennellä pelkän perinteisen kirjan kanssa, mutta nyt kaivataan tiloja, joissa voi rauhassa tehdä töitä tietokoneella. Tämä on ymmärrettävää, sillä yhä useampi kirja löytyy elektronisessa muodossa, joten sivujen sijaan rapisee näppäimistö.

(lisää…)

Read Full Post »

Seitsemän uteliasta opiskelijaa kävi viime keväänä kurkkaamassa etukäteen, miltä tuliterä, vanhan JYKDOKin korvaava JYKDOK-Finna näyttää. Kolme humanististen tieteiden ja kolme yhteiskuntatieteiden tohtoriopiskelijaa sekä yksi kauppatieteiden maisteriopiskelija osallistuivat pro gradu –työni puitteissa järjestämiini käytettävyystesteihin ja sanoivat painavat sanansa uuden JYKDOKin käytettävyydestä, toiminnallisuudesta ja ulkoasusta.

Uudesta JYKDOKista käyttäjä voi hakea kirjaston kaikkia painettuja ja sähköisiä aineistoja.

Uusi JYKDOK on Jyväskylän yliopiston kirjaston näkymä valtakunnallisesta Finna-palvelusta. Finna on kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteinen helppokäyttöinen verkkopalvelu, joka tarjoaa pääsyn muistiorganisaatioiden kaikkiin aineistoihin ja palveluihin. Jyväskylän yliopiston kirjaston näkymän kautta käyttäjät voivat hakea kirjaston kaikkia painettuja ja sähköisiä aineistoja.

uusijykdok

Uuden JYKDOKin beta-versio

(lisää…)

Read Full Post »

Jyväskylän yliopistossa on meneillään monitieteinen opetuksen kehittämishanke. Hankkeen ensimmäinen toimintakausi oli lukuvuonna 2011-2012, jonka aikana opetuksen hyviä käytänteitä tutkittiin ja jaettiin koko yliopistoyhteisölle neljän tiedekunnan ja avoimen yliopiston kehittäjäopettajien voimin.

Yhdessä parempaa

Ensimmäisen hankekauden oivallukset on koottu keväällä 2013 julkaistuun teokseen ”Yhdessä parempaa pedagogiikka. Interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa”. Teos käsittelee keskeistä yliopistopedagogista kysymystä eli akateemisten taitojen edistämistä nykyopetuksessa. Teoksen aiheet koskettavat koko suomalaista yliopistolaitosta, sillä yliopistopedagogiset opinnot osana yliopisto-opettajan pätevyysvaatimuksia ovat vähitellen vakiinnuttaneet asemansa.

Yliopistopedagogiikka on opetuksen kanssa vähän tekemisissä olevalle yliopistoyhteisön jäsenelle haastavaa. Merkityksellisempää lienee se, että pedagogiset opinnot siirtävät opettajan huomion substanssiajattelusta oppijaan ja siihen, mitä opiskelijassa todella tapahtuu opetuksen aikana.

(lisää…)

Read Full Post »

Jyväskylän yliopiston uusi verkkokauppa avasi ovensa syyskuun alussa. Verkkokauppa toimii toistaiseksi osoitteessa https://kirjasto.jyu.fi/kauppa .

Osoite saa syksyn aikana lopullisen muotonsa, ja se julkistetaan uuden verkkokaupan virallisissa avajaisissa.

Verkkokaupassa on tällä hetkellä myytävänä yliopiston julkaisuja ja uusimpia väitöskirjoja. Myytävien julkaisujen määrä kasvaa koko ajan ja myös vanhempia julkaisuja saadaan ajan myötä myyntiin. Nyt avattu verkkokauppa kuuluu samaan palvelukokonaisuuteen kirjastossa sijaitsevan Kirjavitriini-kirjakaupan kanssa.

verkkokauppa_etusivu

Uudessa verkkokaupassa julkaisujen tiedot siirtyvät kauppaan automaattisesti kirjaston kokoelmatietokannasta ja kokoelmatietokantaan tulee vastaavasti verkkokauppaan vievä linkki, mikäli julkaisu on myynnissä.

Kaupan tuotevalikoima monipuolistuu tulevaisuudessa yliopiston pr-tuotteilla, yliopiston museon tuotteilla, Yliopistopainon palveluilla sekä oppimateriaaleilla.

(lisää…)

Read Full Post »

Kesäisessä Helsingissä pidetyssä Nord I & D -kongressissa pohdittiin tieteellisten kirjastojen tulevaisuutta tietoammattilaisten osaamisvaatimusten kannalta. Norjalaisen Heidi Kristin Olsenin luennon aiheena oli kirjastoammattilaisten rooli tutkimusryhmien kumppanina. Esitys pohjautui kokeiluun, jossa kirjastoammattilainen jalkautui kolmivuotisen tutkimusryhmän jäseneksi.  Tulokset osoittivat, että kirjastoammattilainen voi parhaimmillaan olla tiimipelaaja, liikkeelle paneva voima, mukavuusalueiden ylittäjä, tukija sekä luottamuksen rakentaja.

Kirjastoammattilainen voi tukea tutkimustyötä omalla asiantuntijuudellaan sen kaikissa vaiheissa, myös kirjoitus- ja julkaisuprosesseissa.

Olsen totesi, että ennen kuin tällainen yhteistoimintamalli voi vakiintua, kirjaston ajankäyttö ja muu resursointi on selvitettävä. Tässä ja muissakin esityksissä viitattiin Helsingin yliopiston kirjastossa toteutettuun solmutyöskentelyhankkeeseen, jonka aikana kehitettiin kirjastotyöntekijöiden ja tutkimusryhmien uudenlaista kumppanuustoimintaa.

Blazej Feretin (Lodzin teknillisen yliopiston kirjasto, Puola) ja Blane Dessyn (Kongressin kirjasto, Yhdysvallat) esitykset käsittelivät tieteellisten kirjastojen tulevaisuutta. Feret esitti tilastoja siitä, mitä kansainvälisissä tietoympäristöissä on vuosien aikana tapahtunut ja mitä ovat tämän päivän tiedonhakutavat. Miten kirjasto voi reagoida näihin:

Korkeakouluopiskelijoista 89 % aloittaa tiedonhaun hakukoneilla, vain 2% kirjaston sivustoista. Tiedonhakijoista 93 % on tyytyväisiä hakukoneiden tuloksiin, kun taas kirjastotietokantojen käyttäjistä tyytyväisiä on 84%.

Johtuvatko erot tyytyväisten määrissä hakujen todellisista laatueroista vai kirjastotietokantojen käyttäjien paremmista taidoista arvioida tuloksia?

(lisää…)

Read Full Post »