Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Posts Tagged ‘Koulutus’

Jyväskylän yliopistossa on meneillään monitieteinen opetuksen kehittämishanke. Hankkeen ensimmäinen toimintakausi oli lukuvuonna 2011-2012, jonka aikana opetuksen hyviä käytänteitä tutkittiin ja jaettiin koko yliopistoyhteisölle neljän tiedekunnan ja avoimen yliopiston kehittäjäopettajien voimin.

Yhdessä parempaa

Ensimmäisen hankekauden oivallukset on koottu keväällä 2013 julkaistuun teokseen ”Yhdessä parempaa pedagogiikka. Interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa”. Teos käsittelee keskeistä yliopistopedagogista kysymystä eli akateemisten taitojen edistämistä nykyopetuksessa. Teoksen aiheet koskettavat koko suomalaista yliopistolaitosta, sillä yliopistopedagogiset opinnot osana yliopisto-opettajan pätevyysvaatimuksia ovat vähitellen vakiinnuttaneet asemansa.

Yliopistopedagogiikka on opetuksen kanssa vähän tekemisissä olevalle yliopistoyhteisön jäsenelle haastavaa. Merkityksellisempää lienee se, että pedagogiset opinnot siirtävät opettajan huomion substanssiajattelusta oppijaan ja siihen, mitä opiskelijassa todella tapahtuu opetuksen aikana.

(lisää…)

Read Full Post »

ProQuest Newsstand on sanomalehtitietokanta, joka sisältää kokoteksteinä yli 800 sanomalehteä sekä muuta uutisaineistoa. Monista lehdistä lukija pääsee selaamaan tuoreinta numeroa, ja lehtien arkistot voivat ulottua useiden vuosien päähän. Sanomalehtitietokanta onkin hyvää lähdeaineistoa lehtien uutisoinnin vertailuun, eri maissa puhuttavien ilmiöiden tarkasteluun sekä ajan hermolla pysymiseen.

ProquestProQuest Newsstand toimii nyt uudessa käyttöliittymässä. Samaan käyttöliittymään ovat siirtyneet esimerkiksi kasvatusalan tietokanta ERIC  sekä kielitieteisiin keskittynyt LLBA.

Tietokannat löytyvät Nelli-portaalista. Nellin haussa on joidenkin ProQuestin tietokantojen osalta ollut ongelmia, mutta niihin törmätessään kannattaa suunnata suoraan varsinaiseen tietokantaan hakuja tekemään.

Kirjasto kouluttaa uuden ProQuest-tietokannan käytössä syksyllä 2011.  Myös ProQuestin sivuilla on oppimateriaaleja, joihin tutustumalla uudesta alustasta saa paljon irti.

True Finns shake up EU politics

(lisää…)

Read Full Post »