Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Archive for the ‘Tietue 2015 nro 1’ Category

Vuoden 2015 ensimmäisessä Tietueessa käsitellään kirjaston roolia sekä tutkimushankkeen että opetuksen kehittämisen apuna. Lisäksi kerrotaan suosituista vanhoista kartoista sekä kuullaan, miten luomuliikuntaa voi lisätä kirjastossakin.

  1. Kirjasto tutkimushankkeen apuna
  2. eEducation – kirjasto mukana kehittämässä opetusta
  3. Historialliset kartat ja JYX-julkaisuarkisto
  4. Luomuliikuntaa kirjastossa

Lisää kirjaston asioita voit seurata JYKe-blogista, Facebookista ja Twitteristä.

Toimituskunta

Read Full Post »

Tieteellinen kirjasto liittyy oleellisesti tutkimusinfrastruktuuriin ja tutkimustoiminnan seuraaminen onkin yliopistokirjaston arkea. Tieteellisen kirjaston on oltava hyvin selvillä siitä, mitä ympärillä tapahtuu, että se pystyy vastamaan tieteellisen yhteisön tarpeisiin. Tutkimusaineiston ja -lähteiden lisäksi yliopistokirjasto tarjoaa laajan palvelukokonaisuuden, joka tarvittaessa kulkee mukana tutkimuksen tekemisen jokaisessa vaiheessa – ja joka myös muokkautuu jatkuvasti tutkimuksen tekemisen tarpeisiin.

Kirjastojen ammattitaito ja verkosto tutkimuksen tukena

Kirjaston tarjoama apu tutkimuksen tekemisessä on moninainen. Yksi keskeinen apu tulee tietenkin tiedonhankinnan opastamisesta. Moni tutkijakin turhautuu välillä, kun jotkut hakukoneet tai tieteellisten julkaisujen tietokannat eivät toimikaan tarpeeksi googlemaisesti tai ne vaikuttavat muuten vierailta. Niiden kanssa ei kannatakaan tuskastua, vaan rohkeasti kysyä kirjastosta neuvoa. Kaikki tällaiset järjestelmät eivät sentään ole kirjastoammattilaisellekaan täysin tuttuja, mutta eri hakukoneiden jatkuva käyttäminen ja päivittäisten tiedonhakujen tekeminen antavat kuitenkin hyvät edellytykset tuntea hakukoneiden ja tietokantojen toimintaa ja logiikkaa. (lisää…)

Read Full Post »

Jyväskylän yliopiston opetuksen kehittämisen teema on e-oppiminen strategian toimenpideohjelman mukaisesti. Painopiste on joustavien ja pedagogisesti laadukkaiden oppimismahdollisuuksien kehittämisessä. Tavoitteena on luoda opiskelijoille monimuotoisia, interaktiivisia ja oppijalähtöisiä, tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä opetuksen ja oppimisen ympäristöjä.

Näillä sanoilla asetettiin yliopiston eEducation hankkeelle päätavoitteet vuonna 2014, ja kirjasto pääsi mukaan yhteistyöhankkeellaan kauppakorkeakoulun kanssa. (lisää…)

Read Full Post »

Jyväskylän ylipiston digitaalisen JYX-julkaisuarkiston ehdottomasti käytetyin osio on historiallisten karttojen kokoelma. Vuonna 2014 karttoja selailtiin yli puoli miljoonaa kertaa. Tämä ei sinänsä tule yllätyksenä: jos nimittäin etsit tietyltä alueelta karttaa ja useita tiedostoja on tarjolla, tulet helposti klikanneeksi monta kymmentä kertaa eri tiedostoja auki. Toki itse kartoissakin on paljon mielenkiintoista tutkittavaa ja etsittävä tieto on usein jollain tapaa henkilökohtaista, jolloin kartat kerta kaikkiaan vievät mennessään.

heikki_banner

vanhakartta.fi

Sivusto www.vanhakartta.fi on nimetty Suomen johtavan vanhojen karttojen asiantuntijan Heikki Rantatuvan mukaan. Rantatupa on Jyväskylän yliopiston historian laitoksen emeritus, joka julkaisee edelleen tutkimustensa pohjalta mm. näyttäviä karttakirjoja sekä toimii alan asiantuntijana. (lisää…)

Read Full Post »

Istumisen terveyshaitat ovat nousseet puheenaiheeksi viime vuosina. ”Istuminen tappaa” on tunnettu slogan, joka herättelee meitä huomaamaan kuinka paljon elämästämme vietämme istuma-asennossa tai ylipäänsä paikallaan. Vaikka kuntoilu on suosittu harrastus, samaan aikaan normaaliin arkeen sisältyvä liikkuminen on vähentynyt. Myös julkiset tilat, kuten kirjastot, ovat osa koko yhteiskuntaan levinnyttä istumiskulttuuria. Mutta voisiko kulttuuria muuttaa ja liikettä lisätä?

Tutkittua tietoa istumisen haitoista12256176344_7e317bf318_m

Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitoksella tohtorikoulutettavana työskentelevä Arto Pesola on tutkinut istumisen aiheuttamia terveysongelmia ja arkiaktiivisuuden merkitystä. Parhaillaan Pesola on mukana sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa työryhmässä, joka laatii suomalaisille istumissuosituksia. Suositukset julkaistaan tämän kevään aikana. (lisää…)

Read Full Post »