Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Archive for the ‘Tietue 2014 nro 3’ Category

Vuoden kolmannessa Tietueessa tarkastellaan IT-tiedekunnan väitöskirjoja ja käydään läpi kahden konferenssin herättämiä ajatuksia tieteellisten kirjastojen tulevista haasteista. Lisäksi kuullaan puolalaisen kirjastonhoitajan kokemuksia Suomesta ja pohditaan mikä on ollut Jyväskylän kirjaliitto.

  1. Väitöskirjojen lähdeluetteloiden kertomaa -sarja. Osa 6: Informaatioteknologian tiedekunnan väitöskirjat
  2. Kurkistus kirjastojen tulevaisuuteen – vaikutelmia IATUL-konferenssista
  3. LIBER 43 – lähitulevaisuuden informaatiomaisemassa
  4. Erasmus-vaihdossa Puolasta
  5. Mikä oli Jyväskylän kirjaliitto?

Kirjaston ajankohtaisia asioita voi seurata myös JYKe-blogistammeFacebookista ja Twitteristä.

Toimituskunta

Read Full Post »

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa on kaksi laitosta, tietojenkäsittelytieteen ja tietotekniikan laitos. Näistä kumpikin on hyvin monimuotoinen tutkimusaloiltaan, joten tiedekunta kokonaisuutena sisältää paljon erilaisia tutkimussuuntauksia. Monet tiedekunnan tutkimusaloista ovat myös poikkitieteellisiä, ja näin ollen tiedekunnan eri alojen tutkimus- ja julkaisukulttuureilla voi olla enemmän yhtäläisyyksiä muiden tieteenalojen tutkimus- ja julkaisukulttuureihin kuin toisiinsa.

Tässä artikkelissa tarkastelen sitä, kuinka tutkimusalojen erilaisuus näkyy informaatioteknologian tiedekunnan väitöskirjoissa käytetyissä lähteissä. Tarkastelun kohteena on kahdeksan vuonna 2013 ilmestynyttä väitöskirjaa, jotka on pyritty valitsemaan siten, että ne edustavat erityyppisiä tutkimusaloja. Useimmat näistä väitöskirjoista ovat artikkeliväitöskirjoja, mutta tarkastelen tässä vain niiden yhteenveto-osien lähdeluetteloita. Oletukseni on, että ne vastaavat tarpeeksi hyvin kaikkia väitöskirjaa varten tehdyssä tutkimuksessa käytettyjä lähteitä. (lisää…)

Read Full Post »

Aalto-yliopiston kirjasto järjesti kesäkuussa Otaniemessä kansainvälisen kirjastoalan IATUL-konferenssin. IATUL on luonnontieteellisten ja teknisten kirjastojen maailmanjärjestö (International Association of Scientific and Technological University Libraries).

Vuosittaiset konferenssit ovat IATUL-järjestön keskeistä toimintaa. Kirjastoalalla näitä konferensseja arvostetaan laajasti, ja niiden antia pidetään merkityksellisenä mitä tahansa tieteenaloja edustaville kirjastoille. Tämä ennakko-odotus täyttyi myös tämän vuoden konferenssin osalta.

Konferenssin pääteeman Measures for Success: Library Resources and Effectiveness under Scrutiny mukaisesti esitykset käsittelivät menestyksen ja tehokkuuden mittaamista sekä kirjastojen toimintaresursseja. Koska monet kehysorganisaatioita koskevat taloudelliset ja tehokkuushaasteet ovat kirjastojenkin haasteita, ne tarjoavat myös mahdollisuuksia tuottaa mittaamisessa ja toimintojen kehittämisessä tarvittavia asiantuntijapalveluja. (lisää…)

Read Full Post »

Elokuun alussa Jyväskylän yliopiston kirjasto sai vieraan Puolasta, kun poznanilainen Łukasz Banaszak kävi Erasmus-vaihdossa. Jyväskylän yliopisto oli hänelle luonteva valinta, koska hänen työpaikkansa Adam Mickiewiczin yliopisto on ystävyysyliopisto Jyväskylän yliopiston kanssa. Samoin on myös Poznan Jyväskylän ystävyyskaupunki.

Lukasz Banaszak: Adam Mickiewiczin yliopiston kirjasto

Banaszak työskentelee Collegium Novumissa, joka on Adam Mickiewiczin yliopiston kielitieteellinen kirjasto. Hän on opiskellut suomea noin kaksi vuotta ja pääasiassa kommunikoimmekin hänen kanssaan suomeksi. Hän opiskelee kieltä lisää jatkuvasti ja osallistuu yliopistossa suomen kielen opiskelijoiden kanssa samoille kursseille. Uusia suomen kielen opiskelijoita aloittaa Adam Mickiewiczin yliopistossa joka toinen vuosi noin parikymmentä, joten suuresta opiskelijaporukasta ei ole kyse. Motivaatiota opiskeluun lisää se, että Banaszak voi osallistua opiskeluun työajalla. (lisää…)

Read Full Post »

Kuva1

Varsinkin historioitsijoille, mutta myös muiden alojen tutkijoille saattaa kirjojen marginaaleista, alleviivauksista tai vaikkapa lehtien välistä tipahtelevista postikorteista, kirjeistä ja muista erilaisista lippusista ja lappusista löytyä ainutlaatuista tietoa.

Vuosia sitten törmäsin kirjojen lainaus- ja samalla palautusliuskaan, jonka ihan vahingossa löysin teoksen Ett pennskaft som piga – av bonn i Taninge (Sthlm 1915) välistä. Samantapaisia liuskoja löytyy pilvin pimein vieläkin monien kirjastojen vanhoista poistokirjoista. Hauskimmat henkilönnimiä sisältävät liuskat olivat entisaikaan nimeltään lankeemuspäiväliuskoja. Tässä tapauksessa kiinnostukseni herätti painettu otsikko Jyväskylän kirjaliitto. Lainaajaliuskan toisella puolella oli mielenkiintoiset säännöt Kirjaliiton lainaajille. (lisää…)

Read Full Post »