Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Posts Tagged ‘kirjastoala’

Kirjastolla menee lujaa. Muuhun johtopäätökseen ei voi tulla, kun katsoo mennyttä vuotta. Ei tämä kuluvakaan hullumpi ole, ainakin näin alkupäästä katsoen. Mielenkiintoa tarjoaa ennen kaikkea tekeillä oleva kirjaston ja tiedemuseon yhdistäminen uudeksi Avoimen tiedon keskukseksi. Mahdollisuudet uusien avausten tekoon ovat herkulliset.

Kuva: Studio Anri

Kuva: Studio Anri

Kirjastomme runsas kävijämäärä herättää minussa vieläkin ihmetystä ja ihastusta, vaikka olen jo pari vuotta täällä ollut. Missään aikaisemmassa työpaikassani opiskelijat eivät tällaisella innolla ole täyttäneet kirjaston työpisteitä, ryhmätyöhuoneita, lukupaikkoja ja kahvilaa päivä toisensa jälkeen. Helsingin Kaisa-talossa oli  samaa tunnelmaa, mutta sielläkään en nähnyt sitä iloisuutta, joka täällä on olennainen osa kirjaston ilmapiiriä. (lisää…)

Read Full Post »

TkL Ari Muhonen aloitti Jyväskylän yliopiston kirjaston johtajan tehtävässä 4.11.2013. Seuraavassa hän vastaa  Tietueen toimituskunnan kysymyksiin.

Onko johtajuus mielestäsi myötäsyntyistä, vai voiko johtamista opetella?

Johtamista voi ja pitää opetella, kukaan ei ole seppä syntyessään. Mutta hyvä johtaja tarvitsee myös myötäsyntyisiä taitoja, koska johtamisessa toimitaan paljon tunteiden ja muiden henkimaailman asioiden kanssa. Minulle itselleni sosiaalisuus ja empaattisuus ovat tärkeitä työkaluja.

Kuva: Studio Anri

Kuva: Studio Anri

Mitkä ovat yliopistokirjastojen suurimmat haasteet tulevaisuudessa?

Haasteita on monia, koska maailma ympärillämme muuttuu vauhdilla koko ajan. Kirjaston pitää osata havaita toimintaansa vaikuttavat tekijät ja reagoida niihin oikealla tavalla. Tällä hetkellä itseäni kiinnostavat kovasti tiedon saatavuuden varmistaminen, kokoelmien optimointi sekä toisaalta uudet, paljolti bibliometriaan pohjautuvat palvelut.

Kirjastolla ei ole hätää maailman myllerryksessä, kun se tunnistaa oman ydinosaamisensa. Minun mielestäni se on jotain, joka ei ole muuttunut miksikään koko sinä aikana, kun kirjastoja ylipäätään on ollut olemassa. Jokaisen kirjastolaisen on hyvä miettiä, mitä tämä nykyaikana tarkoittaa.

(lisää…)

Read Full Post »

Kirjastojen tutkijapalveluita koskevassa keskustelussa on ollut esillä hyviä käytänteitä, joilla kirjastoammattilaiset ovat löytäneet yhtymäkohtia tutkijoiden ja laajemminkin akateemisen yhteisön henkilökunnan työhön. Kirjastoilla alkaakin olla hyvä käsitys siitä, miten kumppanuutta tutkijoiden kanssa rakennetaan ja millaisia keinoja kirjaston asiantuntijat voivat tarjota tutkimustyön solmukohtien avaamiseen. Suomen yliopistokirjastojen neuvosto on myös koonnut strategiassaan vuosille 2013-2017 kehittämiskohteita, joilla suomalaisten yliopistokirjastojen tietopalveluja voitaisiin kehittää ja huomioida siten aikaisempaa paremmin tutkijoiden tarpeet. 

(lisää…)

Read Full Post »

Kirjastoalan kehityksestä ja tulevaisuudesta on laadittu ennusteita jo vuosikymmenten ajan. Vuonna 1985 julkaistun Tampereen yliopiston kirjastotieteen ja informatiikan professori Marjatta Okon juhlakirjan muutamassa artikkelissa pohditaan kirjastoalan ja tietotyön tulevaisuutta voimakkaasti automatisoituvassa yhteiskunnassa.

Mariam Ginman tarkastelee artikkelissaan Mot en användarorienterad serviceriktining i biblioteken och informationnscentralerna kirjasto- ja informaatiopalvelujen tulevaisuutta nojautuen käytettävissä olleeseen kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen. Artikkelin lähtökohtana on havainto, että kirjastot ja niiden asiantunteva henkilökunta saavat haastajia muistakin ammattiryhmistä tietoyhteiskunnan tulevina vuosina. Kirjastot voivat onnistua asemansa säilyttämisessä tai voimistamisessa, mutta tämä riippuu niiden kyvystä sopeuttaa toimintansa uusien vaatimusten mukaisiksi. Keskeistä on palvelutason ylläpito ja vahvistaminen käyttäjien tarpeet ennakoiden sekä uuden tekniikan käyttöönotto. Kirjastojen hallinto ja johtaminen sekä alan koulutus ovat näissä kriittisiä menestystekijöitä.

Kirjastojen onnistuminen asemansa säilyttämisessä ja voimistamisessa riippuu niiden kyvystä sopeuttaa toimintansa uusien vaatimusten mukaisiksi. (lisää…)

Read Full Post »