Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Posts Tagged ‘informaatiolukutaito’

Aalto-yliopiston kirjasto järjesti kesäkuussa Otaniemessä kansainvälisen kirjastoalan IATUL-konferenssin. IATUL on luonnontieteellisten ja teknisten kirjastojen maailmanjärjestö (International Association of Scientific and Technological University Libraries).

Vuosittaiset konferenssit ovat IATUL-järjestön keskeistä toimintaa. Kirjastoalalla näitä konferensseja arvostetaan laajasti, ja niiden antia pidetään merkityksellisenä mitä tahansa tieteenaloja edustaville kirjastoille. Tämä ennakko-odotus täyttyi myös tämän vuoden konferenssin osalta.

Konferenssin pääteeman Measures for Success: Library Resources and Effectiveness under Scrutiny mukaisesti esitykset käsittelivät menestyksen ja tehokkuuden mittaamista sekä kirjastojen toimintaresursseja. Koska monet kehysorganisaatioita koskevat taloudelliset ja tehokkuushaasteet ovat kirjastojenkin haasteita, ne tarjoavat myös mahdollisuuksia tuottaa mittaamisessa ja toimintojen kehittämisessä tarvittavia asiantuntijapalveluja. (lisää…)

Read Full Post »

Silmät ja korvat vähemmänkin auki kulkeva on huomannut, että dokumenttielokuvat ovat viime vuosina nousseet näkyviin eri yhteyksissä. Dokumentit ovat herättäneet julkista keskustelua ja menestyneet myös elokuvateattereissa.

Populaarien dokumenttielokuvien suosio ei onneksi jäänyt vain Michael Mooren paatoksellisiin ja kantaaottaviin dokumentteihin, jotka saivat aikaan keskustelua vuosituhannen alussa. Suomessakin on nähty viime vuosina erinomaisia dokumentteja, muun muassa Reindeerspotting (2010), Miesten vuoro (2010) ja Kovasikajuttu (2012).

Suomessa pyörii vuosittain muutama dokumentteihin keskittyvä elokuvafestivaali, kuten Rokumentti Joensuussa ja DocPoint Helsingissä. Näillä festivaaleilla järjestetään myös yleisöluentoja ja keskustelutilaisuuksia esitettyjen dokumenttien tiimoilta. Dokumenttielokuvia ei siis koeta vain viihteeksi, vaan niiden käsittelemistä aiheista halutaan keskustella syvällisemmin.

(lisää…)

Read Full Post »

Kokemuksia IFLAn Continuing Professional Development & Workplace Learning ja Information Literacy – satelliittikongressista Tampereelta 8.-10.8.2012

Mitkä ovat kirjaston mahdollisuudet informaatiotaitojen oppimisen edistäjänä?

Kirjaston ja kirjastohenkilökunnan keskeistä tehtävää informaatiotaitojen oppimisessa kuvasi esityksessään Librarian facilitating learning through Guided Inquiry informaatiotutkimuksen professori emerita Carol Kuhlthau (Rutgers University, Yhdysvallat). Hänen kehittämänsä konstruktivistiseen oppimiseen pohjaava informaatiotaitojen oppimisprosessin mallinnus Information Search Process (ISP) on myös Jyväskylän yliopiston kirjaston opetustyön pohjana. ISP:stä jatkokehitetyssä Guided Inquiry / Guided Inquiry Design -mallissa kuvataan myös opiskelijaa ympäröivän yhteisön toimintaa. Kirjastolla ja kirjastohenkilökunnalla on tässä oma tärkeä tehtävänsä. Uudessa mallissa huomioidaan oppiminen monimuotoisemmin kuin lineaarisena käyttäytymisenä. Kuhlthau nostikin oppimisen keskiöön paitsi ajattelun myös tunteet, kiinnostuksen ja tekemisen.

”Research matters!” – Carol Kuhlthau (lisää…)

Read Full Post »