Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Posts Tagged ‘Tietokannat’

Open Accessin (OA) vaikutusta julkaisujen saamiin viittausmääriin on tutkittu 2000-luvun aikana, mutta tulokset eivät ole olleet yksiselitteisiä. Jos tarkastellaan vain julkaisujen viittausmääriä, OA -julkaisut näyttäisivät keräävät enemmän viittauksia. Osa asiaa tutkineista kuitenkin uskoo, että korkeampien viittausmäärien taustalla on muitakin tekijöitä kuin vain julkaisun vapaa saatavuus.

Perusajatuksena se, että OA lisää viittausmääriä, kuulostaa järkevältä. OA-julkaisut ovat useamman lukijan saatavissa, joten mahdollisten viittaajien määrä on suurempi. OA-julkaisujen viittausmäärien tutkiminen kytkeytyykin tutkimukseen, jossa tarkastellaan yleisemminkin julkaisun saatavuuden vaikutusta viittausmääriin (ks. esim. Lawrence, 2001).

Kun OA-julkaisemisen vaikutusta viittausmääriin tutkitaan, on otettava huomioon erilaiset OA-julkaisemisen muodot: OA-lehdet, rinnakkaistallennus ja auki ostetut artikkelit hybridijulkaisuissa.

(lisää…)

Read Full Post »

Seitsemän uteliasta opiskelijaa kävi viime keväänä kurkkaamassa etukäteen, miltä tuliterä, vanhan JYKDOKin korvaava JYKDOK-Finna näyttää. Kolme humanististen tieteiden ja kolme yhteiskuntatieteiden tohtoriopiskelijaa sekä yksi kauppatieteiden maisteriopiskelija osallistuivat pro gradu –työni puitteissa järjestämiini käytettävyystesteihin ja sanoivat painavat sanansa uuden JYKDOKin käytettävyydestä, toiminnallisuudesta ja ulkoasusta.

Uudesta JYKDOKista käyttäjä voi hakea kirjaston kaikkia painettuja ja sähköisiä aineistoja.

Uusi JYKDOK on Jyväskylän yliopiston kirjaston näkymä valtakunnallisesta Finna-palvelusta. Finna on kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteinen helppokäyttöinen verkkopalvelu, joka tarjoaa pääsyn muistiorganisaatioiden kaikkiin aineistoihin ja palveluihin. Jyväskylän yliopiston kirjaston näkymän kautta käyttäjät voivat hakea kirjaston kaikkia painettuja ja sähköisiä aineistoja.

uusijykdok

Uuden JYKDOKin beta-versio

(lisää…)

Read Full Post »

ProQuest Newsstand on sanomalehtitietokanta, joka sisältää kokoteksteinä yli 800 sanomalehteä sekä muuta uutisaineistoa. Monista lehdistä lukija pääsee selaamaan tuoreinta numeroa, ja lehtien arkistot voivat ulottua useiden vuosien päähän. Sanomalehtitietokanta onkin hyvää lähdeaineistoa lehtien uutisoinnin vertailuun, eri maissa puhuttavien ilmiöiden tarkasteluun sekä ajan hermolla pysymiseen.

ProquestProQuest Newsstand toimii nyt uudessa käyttöliittymässä. Samaan käyttöliittymään ovat siirtyneet esimerkiksi kasvatusalan tietokanta ERIC  sekä kielitieteisiin keskittynyt LLBA.

Tietokannat löytyvät Nelli-portaalista. Nellin haussa on joidenkin ProQuestin tietokantojen osalta ollut ongelmia, mutta niihin törmätessään kannattaa suunnata suoraan varsinaiseen tietokantaan hakuja tekemään.

Kirjasto kouluttaa uuden ProQuest-tietokannan käytössä syksyllä 2011.  Myös ProQuestin sivuilla on oppimateriaaleja, joihin tutustumalla uudesta alustasta saa paljon irti.

True Finns shake up EU politics

(lisää…)

Read Full Post »