Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Posts Tagged ‘museot’

Jyväskylän yliopiston kirjasto ja tiedemuseo yhdistyvät pian Avoimen tiedon keskukseksi (Open Science Centre). Perinteisten toimintojensa rinnalla keskus edistää tiedon avoimuutta ja rakentaa sitä tukevaa toimintaympäristöä. Paljon on jo tekeillä, mutta visiomme ulottuu jo nyt vuosikymmenen päähän.

Tutkijoiden julkaisuista mahdollisimman moni sijoitetaan julkaisuarkistoon vapaasti kaikkien kansalaisten käytettäväksi.

Kirjasto ja museo tarjoavat jatkossa samat asiantuntijapalvelut kuin ennenkin niitä edelleen kehittäen. Avoimen tiedon roolia kasvatetaan nopeassa tahdissa. Jo nyt yliopiston tutkijoiden julkaisut kirjataan tutkimustietokantaan ja mahdollisimman moni niistä sijoitetaan julkaisuarkistoon vapaasti kaikkien kansalaisten käytettäväksi.

Ensi vuonna otetaan käyttöön järjestelmät tutkimusdatan ja hieman myöhemmin avoimien opetusaineistojen tallentamiseen. Yliopistolaiset koulututetaan avoimen tiedon ja tieteen kulttuuriin heti perusopintojen alusta alkaen. (lisää…)

Read Full Post »

Kokoelmien saavutettavuus on keskeinen osa tämän päivän muistiorganisaatioiden tehtävää. Saavutettavuuden lisäämiseen pyritään digitoimalla aineistoja ja siirtämällä niitä verkkoon. Yliopistollisten museoiden ongelmana on vuosien ajan ollut se, että niiden ei ole ”valtion omistamina” museoina ollut mahdollisuutta hakea rahoitusta erillisiin digitointihankkeisiinsa. Niillä ei yliopistojen sisällä ole ollut ansaintalogiikkaa, eivätkä ne ole olleet valtionosuuskelpoisia edes harkinnanvaraisten digitointirahojen suhteen.

Akateeminen opetuksen ja tutkimuksen kulttuuriperintö on ollut varsin korkean kynnyksen takana.

Monet hienot aineistot ovatkin jääneet tuntemattomiksi niin suurelle yleisölle kuin yliopistoyhteisölle itselleenkin. Koska akateeminen opetuksen ja tutkimuksen kulttuuriperintö on siten ollut varsin korkean kynnyksen takana, uuden Avoimen tiedon keskuksen (Open Science Centre) näkökulmasta myös tiedemuseon kokoelmien saavutettavuuden ja museoarvon kohentaminen on keskeinen kehittämistavoite. Yliopistollisten museoiden kokoelmat ovat syntyneet vuosikymmenten kuluessa ja ne kertovat oman yliopistonsa akateemisen kulttuuriperinnön pitkistä juurista, eri tieteenalojen kehittymisestä, opetuksen ja tutkimuksen historiasta. Ne siis omalta osaltaan vahvistavat yliopiston identiteettiä. (lisää…)

Read Full Post »

Felix Nadar in Gondola of a Balloon. Nadar (Gaspard-Félix Tournachon) [French, 1820 - 1910], about 1863. Digital image courtesy of the Getty's Open Content Program.

Felix Nadar in Gondola of a Balloon. Nadar (Gaspard-Félix Tournachon) [French, 1820 – 1910], about 1863.
Digital image courtesy of the Getty’s Open Content Program.

Jyväskylässä viime vuoden marraskuussa järjestetty Open knowledge roadshow Jyväskylä -tapahtuma oli osa Open Knowledge Finlandin järjestämää Avoimen tiedon kuntakiertuetta. Tapahtuma koostui kuudesta rinnakkaisesta aamuseminaarista sekä iltapäivän päätapahtumasta Lutakon Dynamossa. Aamulla osallistuimme Suomen käsityön museolla järjestettyyn Avoin kulttuuriperintö / Open Glam -tapaamiseen. Sen muut osallistujat tulivat pääosin Jyväskylän kirjastoista, museoista ja arkistoista. Tapaamisessa meille kerrottiin avoimen kulttuuriperinnön -hankkeiden tavoitteista, ja esiteltiin olemassa olevia palveluja. Lopuksi keskustelimme, miten avoimen tiedon periaatteita voisi edistää.

(lisää…)

Read Full Post »