Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Archive for the ‘Tietue 2013 nro 1’ Category

  1. Kun poliisit ja palomiehet kantoivat muuttolaatikoita: kirjaston tilat muutoksessa
  2. Kirjasto näkyviin
  3. Kirjaston tarjoamat tutkijapalvelut seuraavat aikaansa
  4. JyX-julkaisuarkisto ja Ranking Web of Repositories
  5. Tutkijapalvelut Itämerta ympäröivien maiden kirjastoissa: kokemusten jakamista Bibliotheca Baltica –järjestön symposiumissa
  6. Politiikan kirjallisuuskatsaus

Jyväskylän yliopiston kirjaston viestintätyöryhmä

Read Full Post »

Pääkirjaston kurssikirjasalin muuttuminen väliaikaisesti ruokalaksi ensi syksystä alkaen on puhuttanut kirjaston henkilökunnan ja asiakkaiden keskuudessa paljon. Mietinnässä muun muassa on, minne kurssikirjat sijoitetaan, miten suuret siirrot toteutetaan ja aiheuttaako ruokala melua tai muuta häiriötä.

Tilojen suunnittelu on onneksi ammattilaisten käsissä. Kaiken keskellä helpottaa myös tieto, ettei kirjastojen tilojen muuttuminen ole ainutkertainen asia. Tämän todistavat kirjaston eläköityneet työntekijät, jotka muistelivat viime vuonna vietetyn 100-vuotisjuhlan kunniaksi aikaisempia tilamuutoksia. (lisää…)

Read Full Post »

Viime marraskuisen Jyväskylän kirjastojen yhteisen koulutuspäivän aiheena oli kirjastojen markkinointi ja brändäys. Miten kirjasto voi tehdä itsensä näkyväksi? Miten tuoda asiakkaille esiin se, mitä kirjasto on ja tekee?

Nämä kaupallisuuteen epäilyttävästi viittaavat sanat – markkinointi ja brändi – ovat jääneet monista kirjastoalan keskusteluissa ja kehitysideoissa paitsioon. Brändäyksellä on luultavasti kyseenalainen kaiku monen kirjastolaisenkin korvissa. (lisää…)

Read Full Post »

Jyväskylän yliopistossa on seitsemän tiedekuntaa, joiden kaikista jatko-opiskelijoista vain pieni osa (noin 14 – 15 %) on kansallisuudeltaan muita kuin suomalaisia. Vuoden 2011 tietojen mukaan suhteellisesti eniten kansainvälisiä jatko-opiskelijoita oli informaatioteknologian tiedekunnassa ja Kauppakorkeakoulussa.

Kirjaston tutkijapalvelut kansainvälisille tohtorikoulutettaville

Jyväskylän yliopiston kansainvälisten tohtorikoulutettavien jakautuminen tiedekuntien kesken heijastaa ymmärrettävästi tieteenalojen luonnetta ja yleistä kansainvälistä kiinnostavuutta. Humanistisen tiedekunnan tohtorikoulutettavat tulevat todennäköisemmin Euroopasta kuin Aasiasta, kun taas kasvatustieteellisen tiedekunnan koulutustarjonta kiinnostaa eri puolilta Afrikkaa kotoisin olevia väitöskirjan tekijöitä. (lisää…)

Read Full Post »

Jyväskylän yliopiston digitaalinen julkaisuarkisto JyX on nyt saavuttanut nuorekkaan viisivuotiaan iän. Arkistoon on tämän, vielä suhteellisen lyhyen taipaleen aikana talletettu yli 30 000 digitaalista objektia, joista osa sisältää useampia tiedostoja.

JyX markkinoi yliopistoa myös maan rajojen ulkopuolella.

JyXistä on muodostunut yksi yliopistomme käytetyimpiä palveluja. Vuoden 2012 tilastot osoittavat yli 1,5 miljoonaa tiedostolatausta. JyXin käyttäjät tulevat ympäri maailmaa eli kyseessä on todellakin paljon käytetty kansainvälinen palvelu, joka omalta osaltaan markkinoi yliopistoamme myös maan rajojen ulkopuolella. (lisää…)

Read Full Post »

Bibliotheca Baltican 11. kansainvälinen symposium järjestettiin 25.-26. lokakuuta 2012 Tallinnassa Viron kansalliskirjaston tiloissa.

Bibliotheca Baltican päätehtävänä on tukea Itämeren alueen kulttuurin tutkimusta ja perinteen tallennusta. Vahvoina toimijoina ovat alueen kansalliskirjastot, ja tämän päivän haasteina ovat digitointi sekä osallistuminen Europeana-hankkeeseen. The European Library-portaali (TEL) kokoaa samaan käyttöliittymään eurooppalaisten kansalliskirjastojen kokoelmaluettelot ja digitaaliset aineistot. (lisää…)

Read Full Post »

rollup1

Suomalaisia pidetään lukevana kansana, mutta miten kirjat ja kirjallisuus näkyvät kansan niin sanottujen edustajien keskuudessa?

Eduskunnan kirjaston johtava tietoasiantuntija Timo Turja on tutkinut kirjallisuuden käyttöä suomalaisessa politiikassa. Turja on koonnut eri kirjastoja kiertävän roll up –näyttelyn, joka oli helmikuun ajan nähtävissä Jyväskylän yliopiston kirjastossa.

Näyttelystä selviää, mitä kirjoja poliitikot ovat eniten siteeranneet eduskunnassa ja mihin kirjoihin suurten suomalaisten puolueiden politiikka on perustunut. Turja avasi näyttelyn luennolla, jossa hän kertoi tutkimuksestaan ja valotti yleisölle kirjallisuuden ja politiikan yhteiseloa Suomessa. (lisää…)

Read Full Post »