Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Posts Tagged ‘käyttäjäkysely’

Jyväskylän yliopiston kirjastossa toteutettiin käyttäjäkysely keväällä 2013. Kyselyssä selvitettiin, mitä kirjaston palveluja asiakkaat käyttävät ja miten hyvin ne asiakkaiden mielestä toimivat. Vastaajat saivat arvioida tärkeyttä ja onnistumista asteikolla 1-5 sekä kirjata vapaamuotoisia terveisiään.

Kun tärkeyttä ja onnistumista verrattiin, kyselyssä huonoimman arvosanan sai väittämä ”tilat vastaavat työskentelytarpeitani”. Avoimista palautteista saimme paljon arvokkaita vinkkejä siihen, mitä nykyopiskelija odottaa kirjastolta työskentelytilanaan ja mitkä asiat kaipaavat eniten korjausliikettä.

Tilojen merkitys opiskelijoille on suuri, sillä yli 80 prosenttia vastaajista piti niitä tärkeinä tai erittäin tärkeinä. Kirjasto on keskeinen kohtaamispaikka, jossa opiskelijat tapaavat toisiaan ryhmätöitä tehden, mutta myös vapaa-aikaa viettäen. Useassa vastauksessa kirjasto rinnastettiin ”yhteiseen olohuoneeseen” johon kaikki opiskeluajan ”keskustelut ja mukavat tapaamiset kulminoituvat”.

JYYkirjasto_001

Kuva: Petteri Kivimäki

”Lisää kunnollisia ryhmätyötiloja”

Yliopiston lukuisten toimipisteiden remontointi näkyy kirjaston tiloihin kohdistuvassa kysynnässä. Opiskelijat kaipaavat lisää ryhmätyöskentelytiloja. Kirjastolla on tällä hetkellä kaksi varattavissa olevaa ryhmätyöhuonetta ja lukusaleissa on jaoteltuna hiljaisen työskentelyn alueita. Vastauksissa kaivataan silti enemmänkin äänieristettyjä alueita, joihin voi huoletta mennä ryhminä niin, ettei tarvitse pelätä häiritsevänsä kanssaopiskelijoita.

Vastaavasti myös hiljaisia työskentely- ja lukusopukoita kaivataan. Muutoksena aiempaan myös yksinopiskeluun kaivataan äänieristettyä työskentelytilaa. Yhä harvemmin opiskelijalla on tarve työskennellä pelkän perinteisen kirjan kanssa, mutta nyt kaivataan tiloja, joissa voi rauhassa tehdä töitä tietokoneella. Tämä on ymmärrettävää, sillä yhä useampi kirja löytyy elektronisessa muodossa, joten sivujen sijaan rapisee näppäimistö.

(lisää…)

Read Full Post »